Okres Kredytowania - definicja

Okres kredytowania jest to przedział czasu określony do nieprzekraczalnego terminu, w jakim kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kredyt. Determinuje go ściśle umowa kredytowa. Maksymalny okres kredytowania zależy z reguły od rodzaju kredytu.

Ile trwa okres kredytowania?

Długość trwania okresu kredytowania, czyli czasu, na jaki pożyczamy od instytucji finansowej określoną kwotę, wpływa przede wszystkim na wysokość regulowanej co miesiąc raty. Zależność ta opiera się na założeniu, że im okres kredytowania jest krótszy, tym wyższa rata. Z tego powodu osobom z napiętą sytuacją finansową zaleca się kredyty na dłuższe okresy.

Przykładowo, wysokość raty kredytu gotówkowego na kwotę 10 000 zł, zaciągniętego na okres jednego roku, będzie wynosiła 878,69 zł, podczas gdy w przypadku spłaty w okresie 36 miesięcy będzie ona znacznie niższa, ponieważ jej wartość wyniesie 322,20 zł. W obu przypadkach wysokość oprocentowania to 9,9%, a prowizja wynosi 5%. Wydłużenie czasu spłaty zobowiązania o dwa lata sprawi więc, że miesięczne obciążenie portfela będzie o 556,49 zł mniejsze.

Od czego zależy długość okresu kredytowania?

Okres kredytowania to element, na który wpływa kilka czynników:

  • oferta wybranego banku lub firmy pożyczkowej – nie ma jasnego przepisu określającego maksymalną długość okresu kredytowego. Warunki finansowania instytucje finansowe określają samodzielnie. Dwa kredyty na podobnych warunkach w różnych miejscach mogą różnić się m.in. okresem kredytowym.
  • rodzaj udzielanego kredytu – długość okresu kredytowania określana jest także na podstawie wysokości zobowiązania. Od niej zależą także całkowity koszt kredytu, czyli koszty poniesione przez kredytobiorcę z tytułu spłaty. Okres kredytowania kredytu hipotecznego będzie dłuższy niż w przypadku kredytu gotówkowego.
  • zdolność kredytowa kredytobiorcy – to czynnik warunkujący uzyskanie kredytu na określonych warunkach. Ten sam okres spłaty kredytu może oznaczać inne kwoty zobowiązania dla różnych kredytobiorców.
  • okres kredytowania a wiek kredytobiorcy – suma wieku kredytobiorcy w momencie zaciągania kredytu hipotecznego oraz długości okresu spłaty nie może przekraczać 70-80 lat. Z tego powodu np. 60-latek nie zaciągnie kredytu hipotecznego na dłużej niż 10, a w wyjątkowych sytuacjach 20 lat. Nie ma jednego okresu spłaty kredytu, jaki byłby optymalny dla wszystkich kredytobiorców, gdyż jest to zależne od indywidualnej sytuacji klienta. 

Czy można zmienić okres kredytowania?

W zależności od warunków posiadanego zobowiązania kredytobiorca może ubiegać się o skrócenie bądź wydłużenie okresu kredytowania. Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie w określonych sytuacjach może okazać się korzystne. 

Zmiana okresu kredytowania będzie wymagała złożenia stosownych dokumentów w placówce wybranego banku. Wydłużenie lub skrócenie pierwotnego terminu spłaty będzie oznaczać zmianę warunków, na jakich zostało przyznane zobowiązanie. Dodatkowo zmianie ulegnie także całkowity koszt kredytu. W efekcie bank może ponownie sprawdzić zdolność kredytową klienta. Taki proces może wymagać od kredytobiorcy ponownego przedstawienia zestawu dokumentów – takich, jakie niezbędne są do przyznania kredytu. 

Dlatego przed podjęciem takiej decyzji warto skonsultować się z doradcą bankowym i przeanalizować korzyści wynikające z ewentualnej zmiany okresu kredytowania.

Okres kredytowania – ile może wynosić?  

Długość maksymalnego okresu kredytowania jest inna dla różnych produktów finansowych. Zależy również od oferty banku, w którym zostało przyznane zobowiązanie.

W przypadku kredytów gotówkowych oraz pożyczek maksymalny okres kredytowania wynosi do 10 lat. W przypadku kredytów konsolidacyjnych klienci mogą skorzystać z 7-letniego okresu spłaty. Najdłuższy – do 35 lat, jest dostępny w przypadku kredytów hipotecznych.

Wiele banków i instytucji umożliwia klientom dokładne sprawdzenie kosztów w stosunku do wybranego okresu kredytowego. Można to zrobić za pośrednictwem kalkulatorów kredytowych dostępnych na stronach wybranych pożyczkodawców. Po wyborze kwoty zobowiązania i okresu kredytowania klient może poznać dokładną wysokość raty i dodatkowe koszty kredytu.