Okres Kredytowania

Okres kredytowania jest to przedział czasu określony do nieprzekraczalnego terminu, w jakim kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kredyt. Determinuje go ściśle umowa kredytowa. Maksymalny okres kredytowania zależy z reguły od rodzaju kredytu.

Ile trwa okres kredytowania?

Długość trwania tzw. okresu kredytowania, czyli czasu na jaki pożyczamy od instytucji finansowej daną sumę pieniędzy, wpływa przede wszystkim na wysokość regulowanej co miesiąc raty. Zależność ta opiera się na założeniu, że czym okres kredytowania krótszy, tym wyższa rata. Z tego powodu osobom z napiętą sytuacją finansową zaleca się kredyty na dłuższe okresy.

Przykładowo, wysokość raty kredytu gotówkowego na kwotę 10 000 zł, zaciągniętego na okres jednego roku, będzie wynosiła 878,69 zł, podczas gdy w przypadku spłaty w okresie 36 miesięcy będzie ona znacznie niższa, ponieważ jej wartość wyniesie 322,20 zł. W obu przypadkach wskaźnik oprocentowania to 9,9%, a prowizja za udzielenie wynosi każdorazowo 5%. Wydłużenie czasu spłaty zobowiązania o dwa lata sprawi więc, że miesięczne obciążenie portfela z tytuł kredytu będzie o 556,49 zł mniejsze.

Od czego zależy długość okresu kredytowania?

Długość okresu kredytowania zależy także od wieku kredytobiorcy. Zwykle suma wieku kredytobiorcy w momencie zaciągania kredytu hipotecznego oraz długości okresu spłaty nie może przekraczać 70-80 lat. Z tego powodu np. 60-latek nie zaciągnie kredytu hipotecznego na dłużej niż 10, a w wyjątkowych sytuacjach 20 lat. Nie ma jednego okresu spłaty kredytu, jaki byłby optymalny dla wszystkich kredytobiorców, gdyż jest to zależne od indywidualnej sytuacji klienta.