Dłużnik

Dłużnik to osoba prawna lub fizyczna zobowiązana do uregulowania wobec innej osoby prawnej lub fizycznej (wierzyciela) zobowiązania (długu) pieniężnego lub rzeczowego, wynikającego z istniejącego między nimi stosunku zobowiązaniowego. Dłużnik ma dług (powinność spełnienia świadczenia) oraz ponosi za niego odpowiedzialność osobistą (całym swoim majątkiem).

Zazwyczaj dłużnik realizuje swą powinność dobrowolnie, ale jeżeli tego nie zrobi, wierzyciel może podjąć dalsze kroki, zmierzające do wyegzekwowania zobowiązania . W tym celu może zwrócić się do sądu, żądając by ten zasądził należne świadczenie, którego dłużnik dobrowolnie nie spełnił. Jeśli sąd wyda nakaz zapłaty, a następnie opatrzy go tytułem wykonawczym, to można wszcząć egzekucję z majątku dłużnika, którą w następnym kroku przeprowadza komornik.