Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) to instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych, dotyczących historii kredytowej. Do jego rejestrów trafiają wszyscy, którzy mają jakiekolwiek zobowiązania – kredyty, pożyczki, limity w koncie, debety na rachunku, karty kredytowe itp., w instytucjach współpracujących z BIK. Najprościej mówiąc jest to spis osób, które w różnych okolicznościach korzystają z pożyczonych pieniędzy wraz z informacją o tym, czy miały jakiekolwiek kłopoty z ich zwrotem.

Jakie dane znajdziemy w Biurze Informacji Kredytowej?

Na listę BIK trafiają także osoby będące poręczycielami innych kredytobiorców. Dotychczasowa historia kredytowa (liczba zaciągniętych pożyczek, terminowość ich spłaty, aktywność w korzystaniu z karty kredytowej czy limitu w koncie, itp.) oraz informacje dotyczące zarobków, statusu zatrudnienia, sytuacji rodzinnej, wieku i różnych innych czynników wprowadzane są do systemów bankowych i te, w oparciu o własne algorytmy, oceniają wiarygodność kredytową klienta, czyli szacują, czy wnioskujący o pożyczkę ma możliwość jej spłaty. Choć dostęp do danych BIK mają wyłącznie banki oraz inne instytucje współpracujące z rejestrem, to każda osoba może uzyskać indywidualny raport na swój temat. Swoją historię kredytową można zweryfikować w BIK online, bezpośrednio na stronie internetowej www.bik.pl, poprzez bankowe konto internetowe, a także wypełniając i wysyłając odpowiedni wniosek pod adres biura lub składając go osobiście w siedzibie BIK.

Kiedy warto sprawdzić swój status w BIK?

Swój status warto sprawdzić zawsze wtedy, gdy chcemy zaciągnąć nowe zobowiązanie. Znając swoją historię w biurze informacji kredytowej, unikniemy straty czasu i rozczarowania, gdy bank wyda negatywną decyzję kredytową. Sprawdzenie statusu w BIK pozwala również na monitorowanie ewentualnych nieścisłości. Warto takie sytuacje wyjaśnić, ponieważ i one mogą być przyczyną odrzucenia wniosku.