Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

BIK – co to?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) to instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej. Do jego rejestrów trafiają wszyscy, którzy mają jakiekolwiek zobowiązania – kredyty, pożyczki, limity w koncie, debety na rachunku, karty kredytowe itp. w instytucjach współpracujących z BIK. Najprościej mówiąc jest to spis osób, które w różnych okolicznościach korzystają z pożyczonych pieniędzy wraz z informacją o tym, czy miały jakiekolwiek kłopoty z ich zwrotem.

Jakie dane znajdziemy w Biurze Informacji Kredytowej?

Na listę BIK trafiają także osoby będące poręczycielami innych kredytobiorców. Dotychczasowa historia kredytowa (liczba zaciągniętych pożyczek, terminowość ich spłaty, aktywność w korzystaniu z karty kredytowej czy limitu w koncie itp.) oraz informacje dotyczące zarobków, statusu zatrudnienia, sytuacji rodzinnej, wieku i różnych innych czynników wprowadzane są do systemów bankowych i te, w oparciu o własne algorytmy, oceniają wiarygodność kredytową klienta. Szacują, czy wnioskujący o pożyczkę ma możliwość jej spłaty. Choć dostęp do danych BIK mają wyłącznie banki oraz inne instytucje współpracujące z rejestrem, to każda osoba może uzyskać indywidualny raport na swój temat. Swoją historię kredytową można zweryfikować w BIK online, bezpośrednio na stronie internetowej www.bik.pl, poprzez bankowe konto internetowe, a także wypełniając i wysyłając odpowiedni wniosek pod adres biura lub składając go osobiście w siedzibie BIK.

Raport BIK – jakie informacje zawiera?

Każda osoba, której dane znajdują się w bazie BIK, może pobrać specjalny raport ze strony internetowej biura. Jakie informacje zawiera taki dokument?

To swego rodzaju ocena scoringowa pożyczkobiorcy. Raport zawiera informacje na temat wiarygodności kredytowej klienta i ocenia jego zdolność do wzięcia zobowiązania.

Jakie informacje znajdziesz w raporcie BIK? 

  • Informacje o ewentualnych problemach z regulowaniem należności,  
  • ocenę scoringową,
  • tabelę z podsumowaniem spłat wcześniejszych zobowiązań,
  • informacje o spłacie bieżących kredytów,
  • historię spłat.

Kiedy warto sprawdzić swój status w BIK?

Swój status warto sprawdzić zawsze wtedy, gdy chcemy zaciągnąć nowe zobowiązanie. Znając swoją historię w Biurze Informacji Kredytowej, unikniemy straty czasu i rozczarowania, gdy bank wyda negatywną decyzję kredytową. Sprawdzenie statusu w BIK pozwala również na monitorowanie ewentualnych nieścisłości. Warto takie sytuacje wyjaśnić, ponieważ i one mogą być przyczyną odrzucenia wniosku.

Raport BIK za darmo – jak go uzyskać?

Każdy kredytobiorca ma prawo skorzystać z darmowego raportu BIK raz na 6 miesięcy (oznacza to jednak wydłużenie czasu oczekiwania). Można go pobrać np. rejestrując się na stronie www.bik.pl. Dodatkowo istnieje możliwość złożenia podania w formie pisemnej – w biurze BIK lub Centrum Obsługi Klienta BIK.

Uzyskanie dodatkowego raportu ze strony BIK jest płatne. Jednorazowe pobranie dokumentu to koszt 39 zł. Klient może wykupić także 12-miesięczny dostęp z możliwością uzyskania 6 raportów. Taka usługa to koszt rzędu 99 zł.

Logowanie do BIK – jak to zrobić? 

Korzystanie z darmowego raportu BIK wymaga zalogowania się w portalu www.bik.pl. Jakie informacje będą potrzebne użytkownikowi strony? Każdy logujący się powinien wpisać swój adres e-mail, hasło ustawione podczas rejestracji oraz 3 wskazane cyfry z numeru PESEL.

Logowanie do BIK wymaga wcześniejszej rejestracji w portalu.   

Jak długo informacje są przechowywane w bazie BIK?

Według zapisów prawa bankowego, banki i instytucje finansowe powinny przekazywać informacje o nowych zobowiązaniach co 7 dni. Jednocześnie BIK ma kolejne 7 dni na ich wprowadzenie. To oznacza, że informacje o wziętym kredycie mogą pojawić się w BIK-u maksymalnie po dwóch tygodniach.

Dane w bazie są przechowywane do momentu spłacenia ostatniej raty kredytu. Dotyczy to jednak wyłącznie zobowiązań uregulowanych terminowo (z opóźnieniem nie przekraczającym 60 dni). Informacje o terminowych płatnościach mogą być przechowywane dłużej, o ile kredytobiorca wyraził na to zgodę.

Informacje i opóźnieniach i nieterminowych spłatach są przechowywane w bazie przez okres 5 lat.

Czy można usunąć dane z BIK?  

Usunięcie z bazy BIK informacji o zaległościach jest możliwe dopiero po upływie 5 lat od spłaty zobowiązania. Pożyczkodawca może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych tylko w sytuacji, gdy kredyt lub pożyczkę spłacił terminowo.

Zmiana lub usunięcie danych z BIK jest także możliwe w sytuacji, gdy zawarte tam informacje są błędne lub nieaktualne.