Czy mogę aplikować o pożyczkę bez zaświadczenia o dochodach

Last updated 09/18/2019 - 15:58

Zobowiązania w Wonga nie są zwykłymi pożyczkami na dowód, które możesz uzyskać drogą internetową. Zawsze weryfikujemy poprawność wpisanych przez Ciebie danych, w tym również danych dotyczących uzyskiwanego dochodu. Wynika to z tego, że jesteśmy odpowiedzialnym Pożyczkodawcą i dbamy o bezpieczeństwo finansowe naszych Klientów.

Podczas składania wniosku online o pożyczkę rozłożoną na raty lub krótkoterminową zazwyczaj nie wymagamy dokumentów z pracy, urzędów czy zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach.

Zastrzegamy sobie jednak prawo do poproszenia o takie dokumenty w trakcie dodatkowej weryfikacji Twojego wniosku o pożyczkę. W szczególnych przypadkach jest to niezbędne do zweryfikowania poprawności wniosku i wydania decyzji o przyznaniu pożyczki.

Jakie akceptujecie źródła dochodu

Pamiętaj, żeby podczas składania wniosku o pożyczkę podawać i uzupełniać informacje zgodne z prawdą.

Źródła dochodu, które akceptujemy podczas składania wniosku online o pożyczkę ratalną lub o pożyczkę krótkoterminową w Wonga znajdziesz w liście poniżej. Są to:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony
 • umowa o pracę na czas określony
 • umowa zlecenie lub umowa o dzieło
 • pracownik służb mundurowych
 • działalność gospodarcza
 • praca za granicą na kontrakcie lub umowie o pracę
 • emerytura, zasiłek przedemerytalny, renta
 • najem lub dzierżawa
 • gospodarstwo rolne
 • gospodyni domowa
 • zasiłek macierzyński
 • stypendium
 • świadczenia rodzinne
 • alimenty
 • zasiłek dla bezrobotnych
 • inne zasiłki / świadczenia / dodatki
 • dochody uzyskiwane z Programu 500+
 • inne, które nie zostały określone powyżej.

Jeżeli w Twoim wypadku wymagane będzie dosłanie jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego uzyskiwany przez Ciebie dochód, zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie przez pracownika naszego Biura Obsługi Klienta w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku online.

W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy czas ten zostanie przedłużony do najbliższego dnia roboczego.

O jakie dokumenty możecie mnie poprosić

W przypadku uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie bądź też umowy o dzieło, możemy poprosić o wymienione poniżej dokumenty:

 • wyciąg z konta, który będzie potwierdzać wpływy z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia lub
 • aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu i uzyskiwanym dochodzie lub
 • aktualny skan lub zdjęcie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej możemy poprosić o dosłanie na nasz adres mailowy ([email protected]) wyciągu z konta potwierdzającego:

 • wpływy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • płatności wykonywane do ZUS i do urzędu skarbowego
 • płatności uiszczane z tytułu podatku VAT.

 

Czy mogę dodać dochód uzyskiwany z pracy za granicą, emerytury, renty, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wynajmu/dzierżawy

Wonga akceptuje również dochód uzyskiwany z: pracy za granicą, emerytury, renty, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wynajmu/dzierżawy. Poniżej znajdziesz informacje, jakie dokumenty należy przygotować w razie dodatkowej weryfikacji. Ich uprzednie przygotowanie może skrócić czas oczekiwania na ostateczną decyzję kredytową.

Jeśli uzyskujesz stały dochód w ramach pracy za granicą (kontrakt lub umowa), możemy poprosić Cię o przesłanie jednego z poniższych dokumentów:

 • wyciąg z konta prowadzonego w Polsce lub za granicą, który będzie potwierdzał wpływy z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia
 • skan lub zdjęcia umowy, bądź kontraktu zagranicznego
 • „payslip”, czyli dokumentu, który wydawany jest przez zagranicznego pracodawcę, potwierdzający wypłatę uzyskiwanego wynagrodzenia.

Natomiast w przypadku emerytury bądź renty możemy poprosić o jeden z poniższych dokumentów:

 • wyciąg z konta potwierdzającego wpływy z tytułu świadczenia lub
 • odcinek wypłaty świadczenia lub
 • zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczenia i jego wysokość, lub
 • aktualną decyzję o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia (nie starszą niż 12 miesięcy).

Jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne, możemy Cię poprosić o wyciąg z konta potwierdzający wpływy z tytułu faktur, dopłat lub innych. Natomiast w przypadku najmu oraz dzierżawy będą to wyciągi z konta potwierdzające wpływy z tytułu najmu lub dzierżawy.

Mam 500 +, czy mogę aplikować o pożyczkę ratalną

Podczas rejestracji, jak również podczas składania wniosku o pożyczkę, będziesz miał możliwość wpisania danych dochodowych. Wypełniając wniosek o pożyczkę możesz wybrać także opcję „Program Rodzina 500+”, a następnie pole „pobieram 500+”. W odpowiednim polu należy wpisać kwotę, którą pobierasz w związku z otrzymywanymi świadczeniami.

Pamiętaj również, że możesz wprowadzić dochód uzyskiwany z tytułu otrzymywanych alimentów lub innych świadczeń czy zasiłków. Nie wpisuj ich w polu przeznaczonym do uzupełnienia danych dotyczących dochodów uzyskiwanych z Programu 500 +. Takie informacje będziesz mógł wprowadzić, wybierając opcję „Zasiłki i inne świadczenia - pobieram zasiłki/inne świadczenia”.

Zobacz również jak zmienić dane dotyczące dochodu.