Blog

Odpowiedzialne kredytowanie? – ale o co chodzi?

Nadużywane w mowie, ale jednak mało znane w praktyce. Odpowiedzialne kredytowanie. O co tak naprawdę chodzi? I o czyją odpowiedzialność?

Zaciągając jakiekolwiek zobowiązanie finansowe zakładamy, że to pożyczkodawca zna się lepiej na udzielaniu pożyczek niż my. My przecież na co dzień jesteśmy lekarzami, hydraulikami, nauczycielami itd. Żeby te różne światy mogły się spotkać, potrzebny jest jakiś konkretny kodeks postępowania. Pewien zbiór zasad i zachowań.

W naszej opinii istotne są trzy sprawy: przejrzysta informacja na temat kosztów pożyczki, pełna elastyczność oraz selektywność. Te trzy filary umożliwiają nam szczerze i otwarte spotkanie się z naszymi Klientami. Pokrótce, na czym to polega.