Weryfikacja u pożyczkodawcy – na czym polega?

Oferowana przez niektóre podmioty finansowe pożyczka online to atrakcyjna opcja otrzymania błyskawicznej gotówki. Przydaje się m.in. w nagłych potrzebach finansowych, wynikających na przykład z konieczności naprawy samochodu czy remontu mieszkania. Jednym z głównych warunków otrzymania takiej pożyczki jest weryfikacja tożsamości klienta. Na czym polega, jak przebiega i jakie dane są sprawdzane przez firmy udzielające pożyczek?

Jak złożyć wniosek o pożyczkę online – krok po kroku

Podstawową zaletą pożyczek online jest szybka i bardzo uproszczona procedura otrzymania gotówki – pieniądze wysyłane są na konto bankowe klienta tuż po podpisaniu umowy. Tym, co decyduje o popularności takich pożyczek, jest przede wszystkiem możliwość całkowicie zdalnego kontaktu pomiędzy klientem a pożyczkodawcą – internetowo lub telefonicznie.

Pierwszym krokiem do tego, aby uzyskać atrakcyjną pożyczkę online, jest znalezienie odpowiedniej firmy udzielającej pożyczek. Na rynku jest ich wiele, jednak różnią się one od siebie warunkami umowy. Szukając najlepszego pożyczkodawcy, należy wziąć pod uwagę opinie o jego usługach i charakter umowy, która powinna być przejrzysta i nie zawierać ukrytych kosztów pożyczki.

Drugi krok to wypełnienie wniosku o pożyczkę online, który zazwyczaj zawarty jest w formularzu na stronie internetowej firmy udzielającej gotówki. We wniosku należy podać wnioskowaną kwotę oraz wybrać preferowany czas ich spłaty, a także swoje dane osobowe i adresowe. 

W jaki sposób firmy weryfikują tożsamość?

Kiedy wniosek o pożyczkę online zostanie już wypełniony, firma poczyni odpowiednie kroki, aby potwierdzić tożsamość klienta. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ chroni zarówno pożyczkodawcę, jak i osobę wnioskującą o gotówkę przed oszustami, którzy mogą na przykład wykorzystywać skradziony lub znaleziony dowód tożsamości, aby zaciągać zobowiązanie na jego właściciela. Ponadto na podstawie polskiego prawa – głównie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – firma udzielająca pożyczki ma nie tylko prawo, ale również obowiązek weryfikacji tożsamości klientów.

W celu weryfikacji tożsamości sprawdza się takie dane osobowe, jak jego imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego, PESEL czy adres zamieszkania.

Co ważne, dzisiejszym standardem na rynku pożyczek pozabankowych jest weryfikacja zdolności kredytowej klienta. Tego typu weryfikacja może sprowadzać się do sprawdzenia danych w jednej z kilku istniejących w Polsce baz informacji kredytowych.

Bezpieczne potwierdzanie tożsamości – na czym polega?

 Weryfikacja tożsamości klienta może odbywać się za pomocą:

  • dowodu osobistego – niekiedy wymaga to przesłania skanu swojego dokumentu tożsamości,
  • weryfikacji telefonicznej – potwierdzenie tożsamości odbywa się poprzez kontakt pracownika firmy udzielającej pożyczki z wnioskodawcą i polega na krótkiej rozmowie,
  • bankowego przelewu weryfikacyjnego – pożyczka z przelewem weryfikacyjnym polega na przelewie symbolicznej kwoty na konto pożyczkodawcy,
  • dedykowanej temu aplikacji (na przykład Kontomatik).

Wszystkie powyższe formy weryfikacji tożsamości są w pełni bezpieczne, dlatego nie trzeba obawiać się, że poufne dane dostaną się w niepowołane ręce i zostaną wykorzystane.

Kwiecień 2022