Raport z ilościowego badania certyfikacyjnego dla Wonga 2022

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Wonga przez Experience Institute we wrześniu 2022 roku. Celem badania była ocena satysfakcji Klientów Wonga na następujących wymiarach: oceny współpracy z firmą, a także ocena firmy i produktów. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI (wywiadów telefonicznych) i zrealizowane na próbie 400 klientów Wonga. Respondentom zostały zadane pytania, na ile zgadzają się z poszczególnymi stwierdzeniami dotyczącymi Wonga, w skali 1 – 7, gdzie 1 oznacza, że zdecydowanie się nie zgadzam, a 7 - że zdecydowanie się zgadzam z danym stwierdzeniem. Wyniki badania nie uwzględniają odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Wyniki dla poszczególnych stwierdzeń:

 1. „Wonga dba o mnie jako klienta” respondenci (N=394) ocenili odpowiednio na skali 1-1%, 2-2%, 3-2%, 4-3%, 5-9%, 6-11%, 7-72%, co daje zbiorczy wynik top3box 92%
 2. „Wonga dobrze zaspokaja moje potrzeby” respondenci (N=394) ocenili odpowiednio na skali 1-2%, 2-3%, 3-1%, 4-3%, 5-8%, 6-12%, 7-71%, co daje zbiorczy wynik top3box 92%
 3. „Wonga kieruje się moim dobrem jako klienta” respondenci (N=383) ocenili odpowiednio na skali 1-3%, 2-2%, 3-3%, 4-6%, 5-14%, 6-9%, 7-62%, co daje zbiorczy wynik top3box 85%
 4. „Wonga komunikuje się ze mną w jasny sposób” respondenci (N=395) ocenili odpowiednio na skali 1-1%, 2-1%, 3-1%, 4-1%, 5-4%, 6-7%, 7-86%, co daje zbiorczy wynik top3box 96% 
 5. „Wonga traktuje mnie uczciwie” respondenci (N=397) ocenili odpowiednio na skali 1-3%, 2-1%, 3-1%, 4-2%, 5-4%, 6-9%, 7-80%, co daje zbiorczy wynik top3box 94%
 6. „Wonga dotrzymuje obietnic” respondenci (N=386) ocenili odpowiednio na skali 1-1%, 2-1%, 3-0%, 4-2%, 5-4%, 6-8%, 7-85%, co daje zbiorczy wynik top3box 96%
 7. „Wonga traktuje mnie indywidualnie” respondenci (N=383) ocenili odpowiednio na skali 1-3%, 2-2%, 3-4%, 4-3%, 5-10%, 6-10%, 7-69%, co daje zbiorczy wynik top3box 89%
 8. „Wonga to firma, z którą mogę się zawsze dogadać” respondenci (N=378) ocenili odpowiednio na skali 1-1%, 2-1%, 3-2%, 4-2%, 5-6%, 6-10%, 7-79%, co daje zbiorczy wynik top3box 95%
 9. „W Wonga mają wyjątkowo miłą i pomocną obsługę” respondenci (N=365) ocenili odpowiednio na skali 1-1%, 2-1%, 3-0%, 4-2%, 5-4%, 6-8%, 7-84%, co daje zbiorczy wynik top3box 97%
 10. „Wonga wyróżnia się bardzo korzystną ofertą” respondenci (N=391) ocenili odpowiednio na skali 1-3%, 2-3%, 3-4%, 4-8%, 5-15%, 6-16%, 7-52%, co daje zbiorczy wynik top3box 82%
 11. „Wonga to firma, której mogę zaufać” respondenci (N=391) ocenili odpowiednio na skali 1-2%, 2-1%, 3-2%, 4-3%, 5-7%, 6-11%, 7-75%, co daje zbiorczy wynik top3box 93%
 12. „Wonga ma wygodne rozwiązania na nieprzewidziane sytuacje” respondenci (N=356) ocenili odpowiednio na skali 1-1%, 2-1%, 3-1%, 4-4%, 5-7%, 6-14%, 7-70%, co daje zbiorczy wynik top3box 91%
 13. „Wonga ma jasne i przejrzyste zasady udzielania pożyczek” respondenci (N=394) ocenili odpowiednio na skali 1-1%, 2-1%, 3-1%, 4-1%, 5-4%, 6-9%, 7-83%, co daje zbiorczy wynik top3box 96%
 14. „Wonga ma ofertę dopasowaną do moich potrzeb” respondenci (N=391) ocenili odpowiednio na skali 1-3%, 2-2%, 3-2%, 4-4%, 5-10%, 6-13%, 7-66%, co daje zbiorczy wynik top3box 89%
 15. „Wonga ma lepszą ofertę niż konkurencja” respondenci (N=352) ocenili odpowiednio na skali 1-3%, 2-3%, 3-5%, 4-7%, 5-14%, 6-17%, 7-50%, co daje zbiorczy wynik top3box 82% 
 16. „W Wonga mam zawsze pieniądze pod ręką” respondenci (N=391) ocenili odpowiednio na skali 1-2%, 2-1%, 3-1%, 4-3%, 5-5%, 6-10%, 7-78%, co daje zbiorczy wynik top3box 93%
 17. „Wonga daje mi większe możliwości, kiedy tylko tego potrzebuję” respondenci (N=386) ocenili odpowiednio na skali 1-3%, 2-2%, 3-2%, 4-4%, 5-10%, 6-11%, 7-68%, co daje zbiorczy wynik top3box 89%

Dodatkowo zostało zadane pytanie: " Jak ogólnie ocenia Pan/i swoje zadowolenie z usług Wonga?". Wyniki odpowiedzi 400 respondentów wskazują, że 93% klientów jest zadowolonych z usług Wonga.

 

Październik 2022