Opodatkowanie pożyczek - ile wynosi podatek od pożyczki, czy jest obowiązkowy i kiedy trzeba składać PPC-3

Zdecydowałeś się już na pożyczkę i teraz zastanawiasz się czy podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)? To zależy od tego, gdzie zdecydowałeś się zaciągnąć swoje zobowiązanie. W tym artykule dowiesz się m.in. kiedy jesteś zobowiązany do zapłaty podatku od pożyczki oraz ile będzie on wynosił.

Kiedy pożyczka jest opodatkowana

Opodatkowanie pożyczek ma miejsce w przypadku pożyczek prywatnych lub takich, pochodzących od instytucji nie prowadzących działalności w tym zakresie. Prościej mówiąc, korzystając z oferty firm pożyczkowych, które zajmują się takimi usługami na co dzień (tj. Wonga), nie płacisz podatku. Jeśli jednak zdecydujesz się zaciągnąć zobowiązanie od osoby prywatnej, wtedy jesteś do tego zobowiązany. Od powyższej reguły są też oczywiście pewne wyjątki.

Przede wszystkim, pożyczki nie podlegają opodatkowaniu PCC wtedy, kiedy zostały udzielone przez osoby należące do tzw. zerowej grupy podatkowej (czyli m.in.: małżonka, dzieci, rodzeństwo), do kwoty 9 637 zł liczonej w ciągu okresu 5 lat. Jeżeli ta kwota zostanie przekroczona, to nadal możemy uniknąć opodatkowania pożyczki – wystarczy, że w ciągu 14 dni od jej udzielenia zgłosimy ją do urzędu skarbowego składając deklarację PCC-3. Będziemy też musieli przedstawić dowód jej otrzymania – dlatego weźmy ze sobą np. potwierdzenie przelewu bankowego. Jeżeli jednak pożyczki udzieli nam osoba prywatna, która nie należy do zerowej lub I grupy podatkowej, to będziemy zwolnieni od podatku jeśli wysokość pożyczki nie przekroczy jednorazowo 1 000 zł. W każdym innym przypadku jesteśmy zobowiązani do zapłacenia podatku.

Podatek od pożyczki - ile wynosi i kto go płaci 

Podatek od pożyczki wynosi 0,5% wartości lub kwoty zaciągniętego zobowiązania. Tak więc, to jak wysoki on będzie, zależy od tego, jaką kwotę pożyczyliśmy. Jeżeli z umowy wynika, że środki pieniężne będą wypłacane kilkukrotnie i na moment jej zawarcia ich suma nie jest znana, to wysokość podatku będzie liczona w oparciu o każdorazową wypłatę.

Obowiązek opłaty podatku w przypadku pożyczki spoczywa na osobie zaciągającej zobowiązanie, czyli na pożyczkobiorcy. Jeżeli nie dokona on płatności, ani nie zgłosi pożyczki w Urzędzie Skarbowym, wtedy wysokość podatku od pożyczki wzrośnie do 20% wartości zobowiązania. 

Opodatkowanie pożyczki –  czym jest deklaracja PPC 3

Deklaracja PCC-3 jest to deklaracja od czynności cywilnoprawnych, do których oprócz umów pożyczek zaliczamy m.in. umowy dożywocia, a także umowy sprzedaży. To, w jakich sytuacjach jesteś zwolniony z tego podatku możesz to sprawdzić w art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli jednak jesteś zobowiązany do opłaty podatku od pożyczki, to musisz w ciągu 14 dni (liczonych od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli od podpisania umowy pożyczki) zapłacić podatek, a także złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PCC-3. Możesz to zrobić osobiście, poprzez pocztę tradycyjną lub elektronicznie. Pamiętaj, aby trzymać się wyznaczonych terminów, ponieważ niezłożenie i nieopłacenie deklaracji w ustalonym czasie może zostać uznane za wykroczenie, bądź też przestępstwo skarbowe, a ty zostaniesz ukarany np. wysoką grzywną.

Sierpień 2020