Dziedziczenie długów, czyli co dzieje się z pożyczką po śmierci pożyczkobiorcy?

Posiadanie długów dla większości osób jest tematem drażliwym. Niechętnie o nich mówią, zdarza się nawet, że o istnieniu zobowiązania nie wie nawet ich najbliższa rodzina. Jeśli dłużnik rzetelnie spłaca swoje zadłużenie, to istnieje możliwość, że jego bliscy się o nim nie dowiedzą. Gdy jednak pojawią się problemy ze spłatą, często nie ma możliwości ukrycia tego faktu. Szczególną sytuacją jest także śmierć osoby zadłużonej. Co dzieje się wtedy z jej zobowiązaniami? Jak nie odziedziczyć długów? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Jak działa dziedziczenie długów

Zgodnie z Prawem spadkowym, dziedziczenie polega na wejściu w sytuację prawną zmarłego, co nazywamy sukcesją uniwersalną. Prościej mówiąc, polega to na tym, że w chwili śmierci danej osoby, jej prawa, a także obowiązki majątkowe przechodzą na jej spadkobierców (może to być jedna lub kilka osób). Istnieją dwa mechanizmy dziedziczenia: na podstawie testamentu lub ustawy. Jeżeli zmarły nie zostawił po sobie testamentu, to jego spadek przechodzi na spadkobierców zgodnie z Kodeksem cywilnym (Dz.U.2019 poz. 1145 t.j.). Możemy w nim znaleźć szczegółowy opis kolejności dziedziczenia.

Kto może odziedziczyć dług 

Przy dziedziczeniu ustawowym dług w pierwszej kolejności przechodzi na dzieci oraz małżonka osoby zmarłej, a następnie na jego wnuki. Gdy takowych nie ma, dług dziedziczą rodzice spadkodawcy. W dalszej kolejności zadłużenie spada na rodzeństwo zmarłego, później na jego dziadków. Jeżeli nie będą oni mogli przejąć spadku lub zrzekną się jego dziedziczenia, wtedy spadkobiercami mogą stać się dalsi członkowie rodziny (m.in. wujkowie, ciocie osoby zmarłej).  Warto wiedzieć, że jeżeli spadek przechodzi na osobę niepełnoletnią, to jego odrzucenia dokonuje w jej imieniu opiekun prawny. W ostateczności dług dziedziczy gmina lub Skarb Państwa.

Jeżeli natomiast zmarły pozostawił po sobie testament, to spadkobiercami są wszystkie osoby, które zostały w nim uwzględnione.

Jak nie odziedziczyć długów rodziny 

Należy pamiętać, że istnieje możliwość uniknięcia dziedziczenia długów. Jeżeli chcemy odrzucić spadek musimy w ciągu 6 miesięcy od momentu śmierci dłużnika złożyć przed sądem lub notariuszem stosowne oświadczenie. Jeśli nie zrobimy tego, to przyjmujemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca jest odpowiedzialny za długi osoby zmarłej, ale tylko do wartości odziedziczonych aktywów.

Co zrobić by nie przekazać swojego długu dzieciom 

Chcąc uchronić dzieci lub innych członków rodziny przed przekazaniem im swojego długu, w pierwszej kolejności należy ich poinformować o jego istnieniu. Ta wiedza pozwoli im na podjęcie odpowiednich działań w celu zrzeczenia się spadku. Należy również odpowiedzialnie podejść do zaciągania kolejnych zobowiązań i realnie ocenić czy będziemy w stanie je spłacić. W tym celu warto korzystać z odpowiedzialnych firm pożyczkowych tj. Wonga, które dbają o bezpieczeństwo finansowe potencjalnych Klientów weryfikując ich zdolność kredytową, po to, aby nie wpadli w spiralę zadłużenia.

Czerwiec 2020