Co to jest formularz informacyjny i dlaczego go otrzymuję

Last updated 02/14/2020 - 13:02

Formularz informacyjny jest wysyłany przez Wonga przy każdej próbie złożenia wniosku w serwisie Wonga. Jest to dokument, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne informację o interesującej Cię pożyczce.

Dokonując wyboru kwoty pożyczki na suwakach i czasu jej spłaty, a także wybierając opcję „Sprawdź ofertę” zostanie Ci przedstawiona oferta nowej pożyczki w Wonga.

Za każdym razem po wykonaniu tej czynności, na adres Twojej poczty elektronicznej wyślemy Ci formularz informacyjny, który będzie zawierał najważniejsze informacje o pożyczce, o którą wnioskujesz.

Pamiętaj jednak, że otrzymanie formularza informacyjnego nie jest jednoznaczne z udzieleniem pożyczki i jest on ważny 7 dni, czyli do momentu zakończenia aplikacji o pożyczkę lub do wygaśnięcia takiego wniosku.

Formularz informacyjny jest przesyłany przez Wonga każdorazowo przed zawarciem Ramowej Umowy Pożyczki, a także przed każdą kolejną pożyczką, zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez ustawodawcę na podmioty udzielające kredytów konsumenckich. Obowiązek ten został określony w Ustawie o Kredycie Konsumenckim.