Sprawdzanie zdolności kredytowej

Last updated 09/11/2019 - 12:50

Czy sprawdzacie zdolność kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK)

W celu oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego Wonga współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja, która gromadzi i udostępnia instytucjom finansowym dane dotyczące historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Są to informacje o:

 • składanych wnioskach o kredyty, pożyczki, karty kredytowe, linie debetowe w kontach
 • podpisanych umowach kredytowych
 • terminowości spłat zaciągniętych zobowiązań.

Wpis w BIK nie oznacza automatycznie, że jest się dłużnikiem. Wpisy w BIK zawierają zarówno informacje o zaciągniętych zobowiązaniach, jak również o terminowości ich spłaty. Historia kredytowa budowana jest poprzez zaciąganie, a także spłatę pożyczek i innych zobowiązań.

Pamiętaj, że gdy spłacasz na czas zaciągnięte pożyczki, to budujesz sobie pozytywną historię kredytową w BIK. Każde opóźnienie w spłacie pożyczki lub jej raty skutkuje pogorszeniem się Twojej historii kredytowej.

Czy weryfikujecie informacje w biurach informacji gospodarczej (BIG)

W celu oceny zdolności kredytowej Wonga współpracuje również z biurami informacji gospodarczej. Są to:

 1. BIG InfoMonitor S.A.
 2. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Biura informacji gospodarczej (BIG) to instytucje, które gromadzą, przechowują i udostępniają informacje gospodarcze. Wierzyciele przekazują do BIG-ów dwa typy informacji:

 • pozytywną – informacja o terminowej spłacie zobowiązania tzn. do 29 dnia po terminie płatności
 • negatywną – informacja o nieterminowej spłacie zobowiązania tzn. powyżej 30 dnia po terminie płatności.

W BIG-ach gromadzone są dane od wierzycieli z różnych sektorów o terminowości regulowania zobowiązań, np.:

 • pożyczek, kredytów
 • czynszu i opłat za media
 • abonamentów telefonicznych
 • podatków
 • mandatów itp.

Dane te są aktualizowane na wniosek wierzyciela.

Jaka będzie decyzja dotycząca mojej pożyczki

Zależy nam na dobrej kondycji Twoich finansów, dlatego każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie, także Twój. Przeanalizujemy Twoją historię kredytową oraz możliwość spłaty przez Ciebie pożyczki w Wonga na podstawie danych między innymi z BIK i BIG. Dzięki temu będziemy mogli podjąć decyzję, czy możemy udzielić Ci wnioskowaną kwotę pożyczki.

Może się zdarzyć, że z uwagi na Twoją bieżącą sytuację finansową, zaproponujemy Ci mniejszą kwotę. Możesz ją zaakceptować lub spróbować złożyć wniosek ponownie, gdy Twoja sytuacja się zmieni: np. zmniejszą się miesięczne obciążenia kredytowe lub zwiększą dochody.

Odmowa przyznania pożyczki nie oznacza, że w przyszłości nie będziemy mogli pozytywnie rozpatrzyć kolejnego wniosku.

Przykładowe powody odmowy udzielenia pożyczki to:

 • nieprawdziwość danych podanych we wniosku
 • zła historia spłaty zobowiązań
 • niska zdolność kredytowa
 • brak dochodów.

Jesteśmy odpowiedzialnym pożyczkodawcą, dlatego nie gwarantujemy przyznania kolejnej pożyczki wyłącznie na podstawie historii spłaty poprzedniej pożyczki w Wonga. Przy podejmowaniu decyzji kredytowej za każdym razem bierzemy pod uwagę wiele czynników, w tym Twoją bieżącą sytuację finansową.

Mam komornika, jestem w BIK, BIG – czy dostanę pożyczkę

Jeśli masz problemy finansowe oznacza to, że nie powinieneś wnioskować o pożyczkę w Wonga. Aplikacja o kolejne zobowiązania może tylko pogorszyć Twoją sytuację. W takim przypadku nie sugerujemy składać wniosku o pożyczkę, ponieważ najprawdopodobniej ze względu na weryfikację w bazach biur informacji gospodarczej i bazie Biura Informacji Kredytowej decyzja kredytowa będzie odmowna. Zachęcamy jednak do złożenia wniosku o pożyczkę w Wonga, jeśli tylko Twoja sytuacja finansowa się poprawi.

Jesteś zainteresowany podobnymi poradami? Skorzystaj z platformy edukacyjnej www.kapitalni.org, na której możesz:

 • poznać swój profil osobowości finansowej
 • przejść rekomendowaną ścieżkę edukacji, a dzięki temu
 • uzdrowić swoje finanse!

Jeżeli rejestrowałeś się w serwisie Wonga, to Twoje dane pozwolą także na zalogowanie się w serwisie www.kapitalni.org.