Dlaczego warto zadbać o swoją historię kredytową. Poradnik

W życiu większości z nas przychodzi dzień, w którym nagle potrzebne nam są dodatkowe środki. Spełnianie marzeń, niezapowiedziane wydatki, korzystne okazje cenowe - wszystkie one skłaniają nas do poszukiwania dodatkowych pieniędzy. Nie zawsze możemy korzystać z oszczędności, pomocy przyjaciół lub rodziny. Idealnym rozwiązaniem wydaje się wtedy wzięcie pożyczki lub kredytu. Zanim jednak podejmiemy decyzję, skąd chcemy pożyczyć pieniądze, warto dowiedzieć się wszystkiego na temat zdolności oraz historii kredytowej.

Czym jest historia kredytowa?

Należałoby rozpocząć od odpowiedzi na pytanie: co to jest historia kredytowa? Historia kredytowa to wszelkie dane zgromadzone w BIK na temat naszych kredytów oraz pożyczek. Zarówno spłacanych aktualnie, jak i tych już spłaconych. Widać tam także wszelkie produkty kredytowe jak np. karty kredytowe, a także poręczane pożyczki.

Czym z kolei jest BIK? Jest to Biuro Informacji Kredytowej, które przygotowuje raporty finansowe na temat potencjalnych lub obecnych klientów i udostępnia je bankom, urzędom oraz firmom finansowym udzielającym pożyczek itp.

Co zawiera raport BIK? 

- szczegółową historię zobowiązań kredytowych;

- szczegółową historię rat kredytów;

- wskaźnik sytuacji finansowej, który pokazuje np. opóźnienia w płatnościach;

- ocenę punktową, czyli tzw. scoring.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że za każdym razem, gdy składamy wniosek o kredyt, pożyczkę, kartę kredytową w instytucji finansowej, informacje na ten temat trafiają do raportu BIK. Jeśli mamy jakieś zobowiązania, wtedy raport jest aktualizowany przynajmniej raz w tygodniu. Po co właściwie zapisywana jest historia kredytowa? Ponieważ na podstawie jej oraz naszych przychodów instytucje weryfikują, czy można nam pożyczyć dodatkowe środki, czy nie. Nie jest to jedyna podstawa do udzielenia nam pożyczki, ale bardzo ważny aspekt całego procesu. Jeśli mamy tzw. złą historię kredytową, wtedy najpewniej nikt nie będzie chciał nam udostępnić dodatkowych pieniędzy, nawet jeśli miałaby to być niewielka pożyczka.

Dobra i zła historia kredytowa. Co to znaczy?

Skoro wiadomo już, czym jest historia kredytowa, należy się zastanowić, jak długo informacje są przetrzymywane w bazie BIK. Z założenia są one aktualizowane przez cały okres trwania umowy. Kiedy nasze zobowiązanie zostanie spłacone, wtedy staje się ono niewidoczne. Chyba, że podpiszemy i wyrazimy na to odpowiednią zgodę. Warto to zrobić, szczególnie jeśli planujemy w przyszłości wzięcie większego kredytu (np. hipotecznego). Spłacone pożyczki są dowodem naszej rzetelności i obowiązkowości. Zgodę na przetwarzanie danych o konkretnych zobowiązaniach możemy wyrazić w momencie podpisywania umowy. Będą one widoczne przez okres wskazany w warunkach umowy, jednak nie dłużej niż 5 lat lub do czasu odwołania przez nas. Możemy to zrobić w każdej chwili.

Inaczej wygląda sytuacja, kiedy nie spłacamy swoich zobowiązań w terminie. Wtedy informacje na ten temat mogą być przetwarzane w BIK bez naszej zgody nawet przez 5 lat. Aby tak się stało, muszą być spełnione następujące warunki:

- opóźnienie w spłacie wynosi ponad 60 dni;

- minęło 30 dni od momentu, gdy instytucja finansowa, w której zalegamy ze spłatą, poinformowała o przetwarzaniu danych na temat kredytu.

Ponadto w myśl art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe dane dotyczące pożyczek i kredytów mogą być przetwarzane przez BIK 12 lat od momentu spłaty dla celów statystycznych. Nie jest tu wymagana nasza zgoda ani podpis.

Reasumując, o dobrej historii kredytowej mówimy w sytuacjach, kiedy wszystkie nasze pożyczki oraz kredyty spłaciliśmy w terminie, a raport BIK stanowi dla nas potwierdzenie wierzytelności, kiedy staramy się o kolejne pieniądze. Zła historia to niespłacone zobowiązania, które mogą przyczynić się do nieudzielenia nam przez najbliższe miesiące finansowania.

Zbuduj swoją historię kredytową. Kiedy zacząć?

Historię kredytową możemy z powodzeniem tworzyć już od momentu podjęcia pierwszej pracy. Czy warto to robić? Oczywiście! Osoby bez żadnej historii kredytowej traktowane są przez instytucje finansowe dosyć podejrzliwie. Dlatego przy zakładaniu pierwszego konta, na które ma wpływać nasza pensja, warto zapytać o takie produkty jak np. karta kredytowa lub limit w koncie.

Czerwiec, 2017