Wniosek Kredytowy

Wniosek kredytowy to dokument składany przez klienta w chwili podjęcia decyzji o ubieganiu się o kredyt lub pożyczkę. Formy wniosków kredytowych różnią się między sobą (w zależności od kredytodawcy, rodzaju kredytu/pożyczki, a także obowiązujących regulaminów poszczególnych instytucji). Wniosek kredytowy może mieć formę papierową lub elektroniczną.

Co zawiera wniosek kredytowy?  

Wniosek kredytowy to dokument przyjmujący formę formularza. Za jego pośrednictwem klient może ubiegać się o przyznanie finansowania w wybranym banku lub instytucji finansowej.

Standardowy wniosek kredytowy powinien zawierać:  

 • informacje o kwocie kredytu, którą chce uzyskać klient, 
 • preferowany okres spłaty zobowiązania,
 • informacje o warunkach, na jakich zawierane jest zobowiązanie,
 • dane osobowe wnioskodawcy,
 • dane teleadresowe wnioskodawcy, 
 • informacje o dochodach oraz formie zatrudnienia,
 • informacje o kosztach utrzymania gospodarstwa domowego,
 • informacje o innych zobowiązaniach kredytowych wnioskodawcy, 
 • informacje o zabezpieczeniach spłaty kredytu lub pożyczki.

Co zawiera wniosek kredytowy?

Wniosek kredytowy wraz z załącznikami nazywamy dokumentacją kredytową klienta. We wniosku kredytowym określone są między innymi: przewidywane zapotrzebowanie na kredyt/pożyczkę, okres kredytowania, terminy spłat i wysokość poszczególnych rat kredytu. Po analizie wniosku przez kredytodawcę (badanie sytuacji gospodarczej i finansowej wnioskodawcy ze szczególnym uwzględnieniem zdolności kredytowej i jej ciągłości), staje się on przedmiotem uzgodnień między przedstawicielami kredytodawcy i wnioskodawcą. Procedura ta może zakończyć się zawarciem ostatecznej umowy kredytowej. Jednak może zdarzyć się również tak, że kredytodawca odmówi udzielenia kredytu/pożyczki. Głównym i najczęstszym powodem takiej decyzji jest brak zdolności kredytowej klienta.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o kredyt? 

Przed wypełnieniem wniosku o kredyt/pożyczkę dokładnie go przeczytaj. Upewnij się, że rozumiesz wszystkie informacje i zgadzasz się z nimi. Jeśli pojawią się wątpliwości, skonsultuj je z doradcą. Dzięki temu będziesz mieć całkowitą pewność, że podejmiesz dobrą decyzję.

Uzupełnij wniosek kredytowy o dane osobowe. Pamiętaj, by we wniosku podać prawdziwe informacje, ponieważ zgodnie z Kodeksem karnym, za ich fałszowanie może grozić kara nawet do 5 lat więzienia. Odpowiedzialne banki i firmy pożyczkowe prowadzą dodatkową weryfikację, by upewnić się, że wybrana kwota trafi do osoby wnioskującej o finansowanie.

Kredytodawca/Pożyczkodawca najczęściej potrzebuje danych takich jak:

 • imię i nazwisko,  
 • PESEL, 
 • seria i nr dowodu osobistego,   
 • adres zamieszkania i zameldowania,
 • nr telefonu,
 • adres e-mail,
 • wysokość dochodów za pracę, formę zatrudnienia, szacunkowe miesięczne koszty utrzymania,
 • forma kredytu i preferowany okres spłaty.

Co dalej? Wypełnij wszystkie puste okienka i rubryczki, które znajdują się we wniosku. Upewnij się, że wszystko jest wpisane poprawnie. Popełnienie błędu, literówki lub pominięcie udzielenia odpowiedzi na niektóre pytania może sugerować zatajanie faktów, co bardzo negatywnie wpływa na Twoją wiarygodność.

Co należy dołączyć do wniosku kredytowego?

Zdarza się, że potencjalny kredytobiorca musi załączyć do formularza wniosku dokumenty, np. bilans i rachunek wyników za rok ubiegły, informację o przewidywanej w okresie kredytowania sytuacji finansowo-majątkowej i płatniczej, a niekiedy także wypełnione dodatkowe formularze, np. zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań podatkowych.

W jaki sposób można złożyć wniosek kredytowy?

Z uwagi na dostępne formy wniosków kredytowych, nie jest konieczne, by składać je bezpośrednio w oddziale. Wniosek kredytowy może zostać przesłany np. za pośrednictwem internetowego formularza dostępnego na stronie wybranego banku lub firmy pożyczkowej.

Klienci Wonga mogą dodatkowo skorzystać z możliwości złożenia wniosku pożyczkowego przez telefon. By to zrobić, wystarczy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 388 88 88 lub 660 168 100. Rozmowę telefoniczną z konsultantem można także zamówić – wystarczy zaznaczyć taką opcję w okienku chatu na stronie wonga.com.