Rata Pożyczki

Rata pożyczki gotówkowej – definicja

Rata pożyczki to regularny koszt zaciągniętej pożyczki. Raty zobowiązania składają się z dwóch części: kapitałowej i odsetkowej (przy kredycie konsumenckim występują również koszty pozaodsetkowe). Do raty pożyczki często wchodzą również składki ubezpieczeniowe, np. ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie niskiego wkładu itp.

Rodzaje rat pożyczki

Rata stała

Rata stała, czyli pożyczony kapitał wraz z odsetkami (i ewentualnymi kosztami poza odsetkowymi, jak np. prowizja), który jest podzielony na równe części płacone co miesiąc. Jednakże części składowe tej raty są zmienne. Na początku przewagę mają odsetki, a na końcu kapitał. Wraz ze spłatą zobowiązania, stosunek części kapitałowej do części odsetkowej zwiększa się. Wzór na obliczenie raty stałej kredytu:

rata stała = S * qn * ((q - 1) / (qn-1))

S – kwota zaciągniętego kredytu

n – ilość rat

q – współczynnik równy 1 + r / m, gdzie

r – oprocentowanie kredytu

m – ilość rat w okresie, dla którego obowiązuje oprocentowanie „r”.

Najczęściej oprocentowanie podawane jest w skali roku, a raty płacone są co miesiąc, więc „m” wtedy jest równe 12.

Rata malejąca

Rata malejąca, czyli wysokość raty maleje wraz ze spłacaniem zobowiązania. Początkowo rata malejąca jest wyższa niż rata stała, ale pod koniec okresu spłaty jej wysokość równa się części kapitałowej. Wzór na obliczenie raty malejącej kredytu:

część kapitałowa = (początkowa kwota kredytu) / (ilość wszystkich rat)

część odsetkowa = (kwota kredytu pozostała do spłaty) * (oprocentowanie w skali roku) / (ilość rat w roku)

rata malejąca = część kapitałowa + część odsetkowa

Raty malejące wymagają wyższej zdolności kredytowej, ale ich zaletą są znaczne oszczędności na odsetkach w stosunku do rat równych. Dzieje się tak dlatego, że kwota, od której naliczane są odsetki, jest spłacana szybciej, niż w przypadku rat równych.

Rata pożyczki – kto określa termin spłaty?

O tym, jak długo będzie przebiegać spłata pożyczki, decyduje klient – już na etapie wyboru odpowiedniej oferty. Sam termin płatności raty określany jest jednak automatycznie. Pierwsza płatność przypada w terminie do 30 dni od otrzymania finansowania.

Warto podkreślić, że pożyczkobiorca otrzymuje pełny harmonogram spłat jeszcze przed zawarciem umowy. W tym czasie klient może sprawdzić, czy zaproponowane terminy odpowiadają jego potrzebom i nie pokrywają się z innymi planowanymi wydatkami.

Opóźnienie w spłacie raty – co warto wiedzieć?  

Wszelkie opóźnienia w spłacie rat pożyczki są odpowiednio monitorowane przez pożyczkodawców. W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie do klienta wysyłane jest przypomnienie – w formie mailowej lub SMS-em. W sytuacji dalszego braku odpowiedzi pożyczkodawca wysyła wezwanie do zapłaty. Na późniejszym etapie do odzyskania długu może być zaangażowana również firma windykacyjna.

Opóźnienia w spłacie rat pożyczki skutkuje naliczeniem dodatkowych kosztów. Wysokość karnych odsetek jest regulowana prawnie – aktualnie wynosi 12,25% (informacja z kwietnia 2023 roku - aktualne informacje o wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Konsekwencją opóźnienia może być także negatywny wpis w historii kredytowej.   

Co robić w przypadku opóźnień?

W jaki sposób postępować, gdy zdarzy się już opóźnienie w spłacie raty pożyczki? Przede wszystkim warto możliwie jak najszybciej uregulować płatność.

W obliczu problemów ze spłatą w pierwszej kolejności warto skontaktować się z pożyczkodawcą. W wielu przypadkach klient ma możliwość skorzystania z odroczenia płatności np. w postaci wakacji pożyczkowych.

Wonga oferuje swoim klientom benefity*, które ułatwiają zarządzanie pożyczką w obliczu nieprzewidzianych problemów ze spłatą. Pożyczkobiorcy mogą skorzystać z:

  • jednej raty gratis – możliwość zrezygnowania z płatności jednej wybranej raty pożyczki,
  • 7 dni odroczenia spłaty – przesunięcie terminu spłaty wybranej raty o 7 dni kalendarzowych, bez naliczania odsetek za opóźnienie,
  • bezkosztowej przerwy w spłacie – przeniesienie raty z wybranego miesiąca na koniec harmonogramy spłaty pożyczki.

*Ta oferta jest aktualna w momencie pisania artykułu (maj 2023 rok), jednak warto podkreślić, że cały czas staramy się ją udoskonalić, dlatego może ulec zmianie. Zachęcamy Cię więc do sprawdzenia aktualnej oferty na stronie głównej wonga.com