Decyzja kredytowa

Decyzja kredytowa jest wynikiem procedury kredytowej, czyli wypadkowej zespołu norm, uregulowań, praw i obowiązków pracowników banku w postępowaniu kredytowym na udzielenie kredytu. Decyzja może być pozytywna lub negatywna.

W przypadku wydania przez instytucję finansową decyzji odmownej, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie kredytu lub pożyczki, na ogół podawane jest jej uzasadnienie, ale nie jest to obowiązkowe (z wyjątkiem wniosku o kredyt konsumencki). Zgoda na udzielenie kredytu czy pożyczki może być uzależniona od spełnienia pewnych warunków (przedstawienia dodatkowych dokumentów, wyjaśnień itp.).

Na jakiej podstawie podejmowana jest decyzja kredytowa?

Decyzja kredytowa jest podejmowana m.in. na podstawie historii kredytowej klienta. Oceniane przez kredytodawcę jest również ryzyko, które poniesie instytucja finansowa, udzielając klientowi kredytu. Banki oraz inne instytucje uprawnione do udzielania kredytów czy pożyczek zwracają dużą uwagę na zawartość rejestru prowadzonego przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Osoby, które nie posiadają pozytywnej historii kredytowej, powinny liczyć się z wieloma utrudnieniami (np. z wyższym oprocentowaniem, a także z koniecznością ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń) lub nawet z odrzuceniem ich wniosku.

Jak zwiększyć szanse na pozytywną decyzję kredytową?

Jeżeli klient chce być postrzegany jako atrakcyjny uczestnik rynku finansowego powinien sam dążyć do tego, aby posiadać jak najlepszą historię spłat swoich zobowiązań. Podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej sprzyja także scoring, czyli punktowa ocena klienta wyliczana na podstawie porównania jego profilu z profilami klientów, którzy już otrzymali kredyty. Bardzo dobre oceny w ramach scoringu mogą otrzymać tylko te osoby, które przez dłuższy czas wykazywały się rzetelnością w spłacaniu swoich zobowiązań.