Jak Działa Program

Witaj w Programie Korzyści wonga.com!

Co zyskuję, uczestnicząc w Programie Korzyści wonga.com?

Dzięki uczestnictwu w Programie Korzyści pogłębiasz swoją wiedzę z zakresu finansów osobistych i bezpieczeństwa finansowego. Dzięki nabytej wiedzy będziesz w stanie podejmować bardziej świadome decyzje i już nic nie będzie w stanie Cię zaskoczyć. W efekcie możesz poprawić swoją wiarygodność kredytową (która w przyszłości może mieć wpływ na uzyskanie tańszych pożyczek i kredytów) oraz zyskać dodatkowe nagrody za pogłębianie wiedzy na platformie edukacyjnej Kapitalni.org.

Jak dołączyć do Programu Korzyści wonga.com?

Aby przystąpić do Programu Korzyści wystarczy wziąć pożyczkę w www.wonga.com.

Jakie nagrody są dostępne w Programie Korzyści?

Program Korzyści oferuje zwrot w wysokości 10 zł za każde ukończone 10 kursów lub ścieżkę edukacji na platformie Kapitalni.org.

Warunki przyznania nagrody określa Regulamin Programu Korzyści.

Jak uzyskać nagrodę w Programie Korzyści?

Warunkiem uzyskania nagrody jest:

  1. ukończenie testu osobowości finansowej i ścieżki edukacji lub dziesięciu dowolnie wybranych kursów na platformie edukacyjnej Kapitalni.org;

  2. posiadanie aktywnej pożyczki w momencie ukończenia 10. kursu lub ścieżki albo posiadanie ukończonych i niewykorzystanych wcześniej w Programie Korzyści kursów lub ścieżek przed wzięciem pożyczki.

Aktualny status swojej nagrody możesz sprawdzać na bieżąco na stronie www.wonga.com w zakładce Mój status.