ERIF – co to jest i jak działa?

Europejski Rejestr Informacji Finansowej to jedno z biur informacji gospodarczej. Znajdują się w nim między innymi dane dotyczące zadłużenia osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Jak sprawdzić swoje dane w tej bazie i czy można usunąć swoje konto w ERIF?

Co to jest ERIF?  

ERIF to skrót pełnej nazwy instytucji Biura Informacji Gospodarczej. Jest nią Europejski Rejestr Informacji Finansowej, organ powstały w 2003 r. (pod obecną nazwą istnieje od 2016 r.) i funkcjonujący na mocy Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Uprawnia ona ERIF do gromadzenia, przechowywania i ujawniania danych o osobach fizycznych i podmiotach gospodarczych, posiadających zobowiązania pieniężne wobec instytucji publicznych lub finansowych. Mogą być to na przykład niespłacone raty kredytu czy pożyczki, ale również inne zadłużenia – zaległe faktury, mandaty lub rachunki. Do bazy Biura Informacji Gospodarczej wpisywani są konsumenci, którzy o co najmniej 30 dni przekroczyli wobec wierzyciela czas spłaty zobowiązania wynoszącego minimum 200 zł.

Jakie dane znajdują się w ERIF? Są to:

 • imię i nazwisko, PESEL oraz numer i seria dowodu osobistego dłużnika,
 • wysokość kwoty zadłużenia,
 • data powstania zaległości wobec wierzyciela,
 • niektóre szczegółowe informacje o zadłużeniu, na przykład informacja o jego ewentualnym przedawnieniu, zakwestionowaniu długu przez konsumenta lub daty pochodzących od wierzyciela wezwań do zapłaty.

W przypadku, kiedy dłużnikiem jest podmiot gospodarczy, dane w ERIF obejmują również:

 • nazwę i adres przedsiębiorstwa,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • numery NIP i REGON.

Warto pamiętać, że w ERIF znajdują się dane dotyczące nie tylko informacji negatywnych (dotyczących zaległych długów), ale również pozytywnych. Te ostatnie dotyczą na przykład daty uregulowania zobowiązań finansowych.

Kto i w jakim celu sięga do danych w ERIF? 

Do zawartych w ERIF danych sięgają często banki i inne instytucje finansowe udzielające kredytów lub pożyczek, sprawdzając w ten sposób wiarygodność kredytową swoich potencjalnych pożyczkobiorców. Informacje z ERIF przydają się również stronom rozmaitych transakcji, które chcą sprawdzić, czy partner biznesowy jest wypłacalny i godny zaufania.

ERIF – jak sprawdzić swoje dane?

Co należy zrobić, aby sprawdzić, czy nasze dane są w bazie ERIF? Pierwszym krokiem jest założenie konta na stronie internetowej instytucji. Po zalogowaniu się na swoje konto możliwe będzie pobranie jednego z trzech rodzajów raportu prezentującego informacje o sobie. Należą do nich:

 • raport o konsumencie – zawiera podstawowe informacje o danych gospodarczych, z których można dowiedzieć się, kto je dopisał i czego dotyczą (mogą być to zarówno dane negatywne, jak i pozytywne),
 • raport z Rejestru Zapytań – zawiera w sobie odpowiedź na pytanie o to, kto wyszukiwał o Tobie informacje gospodarcze w ERIF w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • raport o dokumencie – pozwala on na weryfikację tego, czy ktoś niepowołany nie próbował wykorzystać Twojego skradzionego dokumentu.

Wykreślenie z ERIF – jak usunąć wpis?

Wiele osób z niekorzystną historią kredytową zastanawia się, jak usunąć wpis w ERIF. Czy wykreślenie moich danych z tej bazy jest możliwe? Odpowiedź jest dla wielu niestety rozczarowująca i brzmi: nie da się usunąć z ERIF negatywnych informacji gospodarczych. Jedynym sposobem na to jest po prostu spłata zaległych zobowiązań. Wtedy wierzyciel musi zgłosić ten fakt do ERIF, który w ciągu 14 dni przestaje ujawniać informacje o dłużniku.

Pożyczka bez ERIF - czy to możliwe?

Banki i firmy pożyczkowe nie udzielają kredytów i pożyczek gotówkowych osobom, które widnieją w ERIF. Jeśli kredytobiorca ma problemy finansowe, nie powinien dodatkowo aplikować o kolejne zobowiązania, których nie będzie mógł spłacić. Takie zachowanie może tylko pogorszyć jego sytuację. Dlatego Wonga zachęca do brania pożyczek dopiero wtedy, gdy sytuacja finansowa pożyczkobiorcy się poprawi.

Wonga współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej, ERIF, Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej S.A., które gromadzą i udostępniają dane dotyczące historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Każdy wniosek o pożyczkę w Wonga jest analizowany indywidualnie. Dzięki temu można rzetelnie podjąć decyzję o udzieleniu wnioskowanej kwoty pożyczki. Może się również zdarzyć, że Wonga, z uwagi na bieżącą sytuację finansową, zaproponuje niższą kwotę. Wtedy pożyczkobiorca może ją zaakceptować lub złożyć wniosek ponownie, po uregulowaniu swoich długów.

Aby wziąć pożyczkę w Wonga, wystarczy: 

 • podać numer swojego konta bankowego, dowodu osobistego i telefonu, 
 • wybrać potrzebną kwotę pieniędzy,  
 • wypełnić prosty wniosek,
 • umożliwić nam sprawdzenie Twojej wiarygodności,
 • podpisać umowę.

Całość zajmuje jedynie kilka minut i może być wykonana w pełni drogą elektroniczną.

Luty 2022