Co robić, gdy termin spłaty pożyczki przypada w dzień wolny?

Niezależnie od tego, czy podpisana umowa dotyczy kredytu czy pożyczki, procedura ta wiąże się z terminową spłatą określonych w umowie rat. O ile w przypadku niewielkiej pożyczki z jednorazową spłatą z góry wiemy w jaki dzień należy dokonać płatności i możemy ją zaplanować, o tyle w sytuacji większej ilości rat nie zawsze da się przewidzieć, czy np. spłata raty nie wypadnie w dzień wolny. Co zrobić, gdy spłata pożyczki przypada właśnie w taki dzień?

Specyfika harmonogramów pożyczkowych

W przypadku pożyczek ratalnych pożyczkobiorca ma do czynienia z harmonogramem spłat. To szczegółowo określona liczba rat wraz z dodatkowymi kosztami, które po zsumowaniu stanowią równowartość pożyczonej kwoty oraz prowizji i wszelkich kosztów dodatkowych związanych z usługą.

Zazwyczaj harmonogram ten powstaje automatycznie na cały okres spłaty pożyczki. Niestety nie zawsze jest tak, że spłata raty wypadnie w dzień roboczy. Może się zdarzyć, że któryś z terminów lub kilka z nich, przypadną w dzień wolny od pracy (np. święto lub weekend).  Warto pamiętać, że samo zlecenie przelewu nie jest jednoznaczne ze spłatą zobowiązania. W wielu przypadkach za wpłatę uznaje się dopiero zaksięgowanie środków na koncie pożyczkodawcy. Jeśli wykonasz przelew w dzień wolny, kwota może zaksięgować się dopiero w najbliższy dzień roboczy. To może oznaczać naliczenie dodatkowych odsetek za opóźnienie. By temu zapobiec, warto wykonać przelew kilka dni wcześniej.

Czy wcześniejsza spłata raty pożyczki to jedyne rozwiązanie?

Aby uniknąć niejasności i zbędnego stresu, warto przy płaceniu danej raty zwrócić uwagę, na jaki dzień przypada płatność kolejnej z nich. Jeżeli okaże się, że nie będzie to dzień roboczy, dobrym wyjściem będzie dokonanie stosownej wpłaty wcześniej, w dniu roboczym. 

Benefity

Gdy zaistnieje problem z płynnością finansową lub spłatą pożyczki danego dnia, skorzystać można z różnego rodzaju benefitów, które są dostępne w ofertach niektórych pożyczkodawców. W przypadku Wonga są to aż trzy bezpłatne możliwości: „Jedna rata gratis”, „7 dni odroczenia spłaty” oraz „Bezkosztowa przerwa w spłacaniu”.

W ramach benefitu „Jedna rata gratis” pożyczkobiorca zwolniony zostaje z jednej wybranej przez siebie raty. Z benefitu można skorzystać, gdy pożyczka została udzielona  na 48 miesięcy (dla nowych klientów) lub (w przypadku stałych klientów) na okres od 48 do 60 miesięcy.

Istnieje również możliwość skorzystania z „7 dni odroczenia spłaty” raty pożyczki. Opcja ta nie skutkuje naliczeniem żadnych odsetek, ani pojawieniem się innego rodzaju dodatkowych zobowiązań. Termin spłaty danej należności zostaje przesunięty o 7 dni kalendarzowych od wypadającego terminu uregulowania należności.

„Bezkosztowa przerwa w spłacaniu” umożliwia natomiast przesunięcie spłaty danej raty na koniec całego harmonogramu spłat pożyczki. Dzięki temu klient ma miesiąc przerwy w spłacie pożyczki. Opcja ta dostępna jest po dwóch pierwszych terminowych spłatach rat, a cały okres zobowiązania ulega wydłużeniu o miesiąc. Z tego rodzaju udogodnienia można skorzystać aż trzy razy w ramach jednej pożyczki. 

Jakie konsekwencje grożą za nieterminowe spłacanie rat?

Zazwyczaj w przypadku opóźnienia w spłacie, pożyczkobiorca może spodziewać się monitów przypominających np. w postaci wiadomości telefonicznej, mailowej lub SMS. Wszystko zależy od danego pożyczkobiorcy i warunków ściśle określonych w zawartej umowie, w zapisach dotyczących windykacji i egzekucji. 

Styczeń 2023

________________

*Ta oferta jest aktualna w momencie pisania artykułu, jednak warto podkreślić, że cały czas staramy się ją udoskonalić, dlatego może ulec zmianie. Zachęcamy Cię więc do sprawdzenia aktualnej oferty na stronie głównej wonga.com.