Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Z dniem 12.11.2019 r. m.in. w związku z rozdzieleniem rejestracji na stronach www.wonga.com i www.kapitalni.org, zmianie ulegnie Polityka Prywatności Serwisu Wonga.
Informujemy więc, że Użytkowników zakładających konto w Serwisie Wonga od dnia 15 października 2019 r. obowiązuje wskazana Polityka Prywatności Serwisu Wonga.

Polityka cookies w serwisie wonga.com

Poniższa polityka cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu) w serwisie wonga․com („Serwis”), administrowanym przez Wonga.pl sp. z o.o. w Warszawie, ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000412352, NIP: 1132853869, o kapitale zakładowym 18.134.050,00 zł („Wonga”).

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. na komputerze), zaś Serwis może uzyskiwać do nich dostęp.

Pliki cookies stosowane w ramach Serwisu, w zależności od ich rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się na stronie http://www.wszystkoociasteczkach.pl.

Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznochronyie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu użytkownika. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.

Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania plików cookies są dostępne na stronach internetowych producenta lub dewelopera przeglądarek internetowych.

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności Serwisu nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane zarówno przez Wonga, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie Serwisu do oczekiwań użytkowników. Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określa poniższa tabela:

Rodzaj plików cookies

Cel wykorzystania plików cookies

Pliki cookies własne (zamieszczane przez Wonga):

Identyfikacja sesji przeglądarki internetowej

Aby utrzymać stan Twojej bieżącej sesji przeglądarki internetowej podczas przeglądania stron w Serwisie, w tym podczas procesu wnioskowania

Identyfikacja użytkownika

Aby umożliwić dostęp do danych osobowych znajdujących się na Twoim koncie

Stan zalogowania

Aby śledzić, czy podane przez Ciebie dane są poprawne, w celu bezpiecznego podania Ci informacji nt. Twojego konta oraz kwoty spersonalizowanego maksymalnego limitu wypłaty

Śledzenie podmiotów partnerskich

Aby informować Wonga, że trafiłeś na stronę Serwisu poprzez stronę jednego z naszych podmiotów partnerskich, w celu dopasowania aplikacji do Twoich potrzeb. Jest to również osiągane poprzez użycie unikatowego identyfikatora w opisie adresu URL, gdy odwiedzasz Serwis

Pliki cookies zewnętrzne (zamieszczane przez osoby trzecie współpracujące z Wonga za pośrednictwem Serwisu):

Wydajnościowe i analityczne pliki cookies

Aby zebrać informacje o Użytkownikach, ich aktywności podczas przeglądania stron Serwisu i sposobie, w jaki używają Serwis, w tym informacje takie jak liczba Użytkowników, skąd pochodzą i jakie strony odwiedzają. Informacje te wykorzystujemy w celach analitycznych, aby zrozumieć zachowania Użytkowników w naszym Serwisie oraz to, jak możemy ulepszyć nasz Serwis oraz w celu odpowiedniego dopasowania kierowanych do Ciebie komunikatów w Serwisie oraz poza nim.

Śledzenie reklam

Aby zebrać informacje niebędącymi danymi osobowymi, o tym jak reklama zamieszczona na innych stronach oddziaływuje na Użytkowników zanim trafią do Serwisu oraz o preferencjach Użytkowników w zakresie reklamy. Informacje te pomagają nam na dostosowanie reklam do Twoich zainteresowań, kontrolowanie ile razy wyświetlana jest dana reklama oraz mierzenie efektywności kampanii reklamowych.

Testowanie strony

Aby pokazać Ci różne wersje tej samej strony lub jej zawartości, mierzyć, która wersja wypada lepiej oraz decydować, którą wersję pokazać Ci gdy odwiedzasz Serwis. Wersje są wybierane losowo i dane osobowe nie są przechowywane lub przetwarzane przez to cookie.

Clickstream

Aby zidentyfikować konkretne strony odwiedzone przez Ciebie podczas bieżącej sesji przeglądarki internetowej

Polityka Prywatności

Informacje Ogólne

Wonga nieustannie dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez Wonga.

W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej Polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką, ponieważ wyjaśnia ona nasze podejście i praktyki związane z ochroną danych osobowych.

Ilekroć w Polityce jest mowa o:

Danych Osobowych – dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, tj. m.in. informacje, które (w oderwaniu od innych lub w połączeniu z innymi posiadanymi przez Wonga informacjami) umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej;

Platformie Edukacyjnej – platforma edukacyjna www.kapitalni.org działająca w powiązaniu ze Stroną, służąca edukacji finansowej Użytkowników;

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Serwisie – łącznie Platforma Edukacyjna oraz Strona;

Stronie – strona internetowa www.wonga.pl wraz z podstronami w domenie wonga.pl;

Umowie Ramowej – rozumie się przez to Ramową Umowę Pożyczki, zawieraną przez Wonga z Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu;

Użytkowniku – rozumie się przez to osobę odwiedzającą Serwis, osobę zamierzającą korzystać lub korzystającą z usług Wonga, w tym zawierającą z Wonga Umowę Ramową, zarówno obecnie, jak i w przyszłości;

Wonga – rozumie się przez to Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 18.134.050,00 zł.

Jaki jest zakres danych zbieranych przez Wonga?

Użytkownik, który chce założyć tylko konto w Serwisie, zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem www.wonga.pl i www.kapitalni.org, powinien podać jedynie swój adres e-mail oraz hasło do konta w Serwisie.

Użytkownik, który chce zaaplikować o pożyczkę w Wonga lub skorzystać z szerszej funkcjonalności Platformy Edukacyjnej musi założyć konto w Serwisie poprzez podanie adresu e-mail i hasła do konta w Serwisie. Aby złożyć wniosek o pożyczkę w Wonga lub aby skorzystać w pełni z funkcjonalności Platformy Edukacyjnej, należy podać następujące dane:

 1. Imię,
 2. Drugie imię (jeśli istnieje),
 3. Nazwisko,
 4. Adres zameldowania,
 5. Adres korespondencyjny,
 6. Numer PESEL,
 7. Numer dowodu osobistego,
 8. Data ważności dowodu osobistego,
 9. Nazwisko panieńskie matki,
 10. Wykształcenie,
 11. Stan cywilny,
 12. Liczbę osób na utrzymaniu do 18 roku życia,
 13. Rodzaj i formę zatrudnienia,
 14. Numer telefonu,
 15. Pseudonim,
 16. Wiek,
 17. Status rodzinny,
 18. Dane dotyczące sytuacji majątkowej.

Dane, o których mowa w lit. o-r powyżej podawane są jedynie w ramach Platformy Edukacyjnej.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z pełni usług oferowanych przez Wonga, tj. wnioskowania o finansowanie i korzystania z Platformy Edukacyjnej.

W przypadku złożenia przez Użytkownika wniosku o pożyczkę w Wonga lub skorzystania z pełnej funkcjonalności Platformy Edukacyjnej, Wonga zbiera Dane Osobowe Użytkownika w zakresie IP Użytkownika, typu i wersji systemu operacyjnego czy przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typu i wersji wtyczek do przeglądarki, czasu i miejsca wizyt w Serwisie czy informacji o odwiedzanych stronach.

W przypadku złożenia wniosku o pożyczkę, Wonga zbiera o Użytkowniku również inne Dane Osobowe, takie jak dane o zdolności kredytowej, a także informacje o rachunku bankowym, a w szczególności o jego numerze.

W przypadku prowadzenia rozmów telefonicznych z Użytkownikami pod numerami telefonów podanymi w Serwisie, Wonga zastrzega sobie prawo ich nagrywania w celach szkoleniowych oraz kontroli jakości usług świadczonych przez Wonga. W przypadku braku zgody na nagrywanie rozmowy, Użytkownik powinien zakończyć połączenie.

Kto jest administratorem i inspektorem danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych podanych przez Użytkownika jest Wonga.

Wonga powołała inspektora ochrony danych - Anetę Miśkowiec-Majewską. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Kontakt z inspektorem ochrony danych może nastąpić poprzez:

 • e-mail: [email protected];
 • pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Wonga.pl sp. z o.o., ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa.

W jakim celu przetwarzamy dane Użytkowników?

Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach: weryfikacji tożsamości Użytkownika, przeprowadzenia analizy jego zdolności kredytowej, bieżącego kontakt z Użytkownikiem, realizacji umów zawartych z Użytkownikiem, świadczenia usług realizowanych przez Wonga, przeciwdziałania przestępstwom, w tym oszustwom i praniu pieniędzy oraz za dodatkową zgodą, wysyłania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego Wonga.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Przede wszystkim, Wonga przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu podjęcia niezbędnych działań jeszcze przed zawarciem Umowy Ramowej z Użytkownikiem, a następnie w celu realizacji samej Umowy Ramowej, której stroną jest Użytkownik. Nadto, Wonga przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług w ramach Platformy Edukacyjnej. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W związku z wynikającą z przepisów prawa koniecznością dokonywania przez Wonga oceny ryzyka kredytowego Użytkowników, Użytkownik, który wypełni wniosek o pożyczkę, proszony jest o wyrażenie zgody na weryfikację jego zdolności kredytowej w ERIF Biurze Informacji Gospodarczej S.A., Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej S.A., Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej S.A. oraz Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A., a także o wyrażenie zgody na przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczej oraz o wystąpienie w imieniu Użytkownika do Biura Informacji Kredytowej S.A. z wnioskiem o udzielenie informacji. Dane Użytkownika zostaną również zweryfikowane w publicznej bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W uzasadnionym interesie Wonga leży przeciwdziałanie ewentualnym wyłudzeniom, dlatego też w celu przeprowadzenia stosownej weryfikacji Użytkowników, Wonga będzie przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika przekazując je do analizy do PayPro S.A. oraz do uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, wskazanych poniżej. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Aasa Polska S.A.
AFK Sp. z o.o.
Alfa Finance Sp. z o.o.
Alfakredyt Sp. z o.o.
Axcess Financial Poland Sp. z o.o.
Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o.
Capital Service S.A.
Capital System Sp. z o.o.
Cardina Sp. z o.o.
Creamfinance Poland Sp. z o.o.
Credissimo Polska Sp. z o.o.
Creditstar Poland Sp. z o.o.
Cross Loan Sp. z o.o.
DUCATOS Sp z o.o.
Duo Finance Sp. z o.o.
Dziesiątka Finanse Sp. z o.o.
Easy Money Sp. z o.o.
Easy Payment Services Ltd.
Eridu Pożyczki Sp. z o.o.
Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o.
Ferratum Bank p.l.c. z siedzibą na Malcie
Finva Sp. z o.o.
Forial Sp. z o.o.
Funeda Sp. z o.o.
Getbucks Poland Sp. z o.o.
ID Finance Poland Sp. z o.o.
IPF Polska Sp. z o.o.
KIM Finance Sp. z o.o.
Kreditech Polska Sp. z o.o.
Lens Finance S.A.
Liberis Polska Sp. z o.o.
Loan Me Sp. z o.o.
Maestra Group Sp. z o.o.
Mała Pożyczka Sp. z o.o.

MDP Finance Sp. z o.o.
Midway Invest Sp. z o.o.
Miloan Polska Sp. z o.o.
Mogo Sp. z o.o.
Mozipo Sp. z o.o.
Net Credit Sp. z o.o.
Niniwa Pożyczki Sp. z o.o.
Nordecum Sp. z o.o.
Novum Finance Sp. z o.o.
Oreon Sp. z o.o.
P2P Lending Sp. z o.o.
Pixo Sp. z o.o.
Polcredit Sp. z o.o.
PRIMASTAR Sp. z o.o.
Prosperial Sp. z o.o.
PSF Loans Sp. z o.o.
Rapid Finance Sp. z o.o.
RATADO Sp. z o.o.
SOLVEN Finance Sp. z o.o.
SuperGrosz Sp. z o.o.
Szybka Gotówka Sp. z o.o.
TakTo Finanse Sp. z o.o.
TF Bank (AB) Sp. z o.o.
Tusumi Sp. z o.o.
Vega Sp. z o.o.
Vippo Sp. z o.o.
VIA SMS PL Sp. z o.o.
VIVUS Finance Sp. z o.o.
Yes Finance S.A.
YOLO S.A.
Zaliczka Sp. z o.o.
Zaplo Sp. z o.o.

W celu weryfikacji tożsamości Użytkowników, Użytkownik, który wypełni wniosek o pożyczkę będzie również proszony o udzielenie odpowiednich zgód umożliwiających tę czynność przetwarzania, dokonywaną za pośrednictwem podmiotu trzeciego: Kaczmarski Group Sp. z o.o. sp. k. Przetwarzanie to jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W związku z dokonywaniem oceny zdolności kredytowej przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Użytkownik, który wypełnia wniosek jest również proszony o udzielenie odpowiednich zgód umożliwiających ww. ocenę. Przetwarzanie to jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika na skorzystanie z usług pośrednictwa kredytowego świadczonych przez Wonga, Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Wonga w celu wykonania tych usług. Przetwarzanie to jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W związku z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne oraz gdy Użytkownik udzieli zgodę, na adres e-mail lub numer telefonu podane przez Użytkownika lub pozyskane za zgodą Użytkownika z innych źródeł, mogą być wysyłane informacje handlowe lub nawiązywany kontakt telefoniczny w celu przedłożenia oferty dla Użytkownika, w ramach działań podejmowanych przez Wonga w ramach jej marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jak w szczególności telefon, serwer, komputer). W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane będą przetwarzane przez Wonga na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wonga będzie dokonywała przetwarzania danych osobowych Użytkownika pozyskanych z innych źródeł wyłącznie w odniesieniu do działalności pożyczkowej i wyłącznie względem Użytkowników Strony. Wskazane przetwarzanie nie będzie miało zastosowania względem Użytkowników Platformy Edukacyjnej. Dane osobowe Użytkowników Platformy Edukacyjnej nie będą gromadzone ani w inny sposób przetwarzane celem dokonywania marketingu bezpośredniego w zakresie oferowania i udzielania pożyczek.

W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, Dane Osobowe Użytkownika mogą służyć do tworzenia jego profilu na podstawie dotychczasowej historii: jego aktywności w Serwisie, oceny zdolności kredytowej oraz korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Wonga, a profil ten będzie wykorzystywany w analiz i przygotowania oferty produktowej. W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane te będą przetwarzane przez Wonga na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto Wonga podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w zakresie oceny zdolności kredytowej i przeciwdziałania wyłudzeniom. Analiza ta jest elementem weryfikacji złożonego wniosku o pożyczkę i ma wpływ na decyzję kredytową podejmowaną przez Wonga.

W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, Dane Osobowe Użytkownika w zakresie jego pseudonimu, mogą być opublikowane wraz z liczbą uzyskanych punktów w rankingu na stronie internetowej Platformy Edukacyjnej.

W przypadku braku spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy Ramowej, Wonga może pozyskać Dane Osobowe w zakresie adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu z następujących źródeł wskazanych poniżej. Przetwarzanie to będzie wykonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4-B Group Sp. z o.o.
Orange Polska S.A.
Call Center Tools S.A.
CS Group Polska Sp. z o.o.
Eniro Polska Sp. z o.o.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Poczta Polska S.A.
Vectra S.A.
Rejestr REGON
Polkomtel Sp. z o.o.
P4 Sp. z o.o.
Systemy bankowości elektronicznej

W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, Dane Osobowe Użytkownika w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, mogą być udostępniane instytucjom pożyczkowym w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim oraz bankom w rozumieniu ustawy Prawo bankowe współpracującym z Wonga w celu przedstawiania Użytkownikowi przez te podmioty informacji marketingowych lub handlowych na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub numer telefonu, w tym informacji wysyłanych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, serwer, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane te będą przetwarzane przez Wonga na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wonga przetwarzać będzie również Dane Osobowe, w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym w szczególności, wykonania zobowiązań wynikających z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane te będą przetwarzane przez Wonga na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W każdym przypadku, gdy dla przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika konieczne jest udzielenie zgody, szczegółowe informacje na jej temat oraz konsekwencji jej udzielenia bądź nieudzielenia zostaną podane Użytkownikowi w chwili zwrócenia się z prośbą o jej udzielenie.

Przez jaki okres przetwarzamy dane Użytkowników?

Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Wonga przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa, okres obowiązywania Ramowej Umowy Pożyczki, okres świadczenia usług poprzez Platformę Edukacyjną lub przez okres, w którym Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.

Jakie są uprawnienia Użytkowników dotyczące ich Danych Osobowych?

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych - czyli prawo zwrócenia się do Wonga z zapytaniem, czy przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika, a także zażądanie informacji m.in. na temat celów przetwarzania danych oraz osób trzecich, którym Wonga przekazuje Dane Osobowe Użytkownika. Aby uzyskać dostęp do przechowywanych przez Wonga informacji, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie. Nasz plik informacji o Użytkowniku jest zazwyczaj udostępniany w ciągu 1 miesiąca;
 • prawo żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych - Użytkownik posiadający u nas konto, może zaktualizować swoje Dane Osobowe. W celu przekazania dyspozycji w zakresie aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie;
 • prawo wniesienia sprzeciwu - Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw do Wonga w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Wonga, w tym profilowania (np. przesyłania spersonalizowanych ofert). Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się wszelkim wynikom przetwarzania danych, które naruszają jego prawa i które są prowadzone wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów. W celu wniesienia sprzeciwu skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie;
 • prawo wycofania zgody - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik ma prawo jej wycofania w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie;
 • prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Wonga danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie Użytkownika dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu skorzystania z prawa przenoszenia danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie. Nasz plik informacji zw. z przeniesieniem danych jest zazwyczaj udostępniany w ciągu 1 miesiąca;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kim są odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Dane Osobowe?

Dane Osobowe Użytkowników są udostępniane podmiotom trzecim przez Wonga w następujących sytuacjach:

 1. gdy jest to niezbędne do wykonania Umowy Ramowej zawartej z Użytkownikiem - w takim wypadku Wonga może przekazać Dane Osobowe Użytkownika następującym podmiotom:

  Biuro Informacji Kredytowej S.A.
  ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
  Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

 2. w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód przez Użytkowników, oraz jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Wonga – w takim wypadku Wonga może udostępnić dane osobowe Użytkownika spółce Kaczmarski Group Sp. z o.o. sp. k., spółce PayPro S.A. oraz Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej,
 3. w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód przez Użytkowników, w celu otrzymania przez Użytkownika informacji marketingowych i handlowych od podmiotów trzecich, Wonga może udostępnić dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz innych wskazanych w udzielonej przez Użytkownika zgodzie bankom oraz instytucjom pożyczkowym w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim współpracującym z Wonga,
 4. w celu opracowania analiz nowych produktów za uprzednią, wyraźną zgodą Użytkownika.

Ponadto, dane Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Wonga oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, windykacyjne, marketingowe, analityczne oraz dostawcom usług technologicznych i informatycznych działającym na rzecz Wonga.

Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak zabezpieczamy Dane Osobowe?

Wonga stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Wonga stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie, a przede wszystkim szyfrowane połączenie SSL.

Wonga wdrożyła i utrzymuje system ochrony danych osobowych, mający na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony danych osobowych Użytkowników.

Czy przekazujemy Dane Osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, spoza EOG. Na taką okoliczność, transfery danych zostaną zabezpieczone za pomocą umów ze stroną otrzymującą dane spoza EOG, zawierających standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez organ nadzorczy i zatwierdzone przez Komisję Europejską.

* * *

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: [email protected].