Przejdź do treści

Co trzeba wiedzieć o przedszkolach Montessori?

Udostępnij:

Czy zwróciliście kiedyś uwagę na to, że uczniowie, którzy świetnie radzili sobie przez okres edukacji szkolnej, zdobywając najwyższe oceny z każdego przedmiotu, czasem nie radzą sobie na studiach? Zdarza się tak, że uczeń bardzo dobrze radzi sobie z przyswajaniem informacji, ale nie rozwija swoich talentów i zainteresowań.

W środowisku akademickim, gdzie pasja staje się ważniejsza od systematyczności, taki szóstkowy uczeń sobie nie radzi. Jego wcześniejsza siła leżała w dopasowaniu się do systemu. Nowe okoliczności wymuszają zmianę, do której może nie być gotowy.

Tego typu problemów chce uniknąć metoda Montessori – system wychowawczy dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Zastanawiasz się, czy wybór przedszkola Montessori to dobry pomysł? Chcesz wiedzieć, jakie konsekwencje może mieć dla rozwoju dziecka?

Na czym polega metoda Montessori?

Metoda Montessori swoją nazwę wzięła od nazwiska jej prekursorki, Marii Montessori. Była ona włoską lekarką i pedagogiem. Na początku XX wieku otworzyła pierwsze przedszkole oparte na metodzie wychowawczej wypracowanej przez siebie w pracy z dziećmi upośledzonymi intelektualnie. Montessori zauważyła, że indywidualne i cierpliwe podejście, konieczne wśród dzieci upośledzonych, daje świetne skutki także w pracy z dziećmi zdrowymi.

Na czym polega metoda Montessori? Na zwróceniu dziecku wolności, stymulowaniu jego kreatywności i traktowaniu go jak ważną jednostkę, o którą trzeba zadbać.

Co trzeba wiedzieć o przedszkolach Montessori?

Przedszkole Montessori tworzy takie warunki, w których dzieci mogą same wybierać, co chcą robić i czym się zajmować. Rozwijają swoje talenty i nawiązują relacje z innymi dziećmi. Ważnym elementem tej metody są odpowiednie zabawki, jakimi dysponuje przedszkole Montessori. To pobudzające wyobraźnię, choć nieskomplikowane pomoce dydaktyczne.

Przedszkole Montessori – wady takiego rozwiązania

O metodzie Montessori opinie krążą różne. Że nie jest przeznaczona dla dzieci wolno uczących się, że jest tylko dla zamożnych, że nie wszystkie przedszkola mają charakter integrujący osoby zdrowie i niepełnosprawne ruchowo, że metoda nie gwarantuje jakości jej realizacji.

Przedszkole Montessori opiera się na pewnych założeniach pedagogicznych i dydaktycznych, jednak sposób stosowania ich w praktyce może być różny. Dlatego sprawdzając opinie o przedszkolu Montessori, lepiej odnieść się do konkretnej placówki niż całego systemu.

System nie jest idealny. Największe problemy stwarza niekompatybilność metody Montessori ze standardowym sposobem edukowania dzieci. Nic w tym dziwnego, skoro sprzeciw wobec niego legł u podstaw metody. Jednak przedszkole Montessori może przyzwyczaić dziecko do zupełnie innych standardów dydaktycznych. O ile wysłanie go do szkoły Montessori pozornie rozwiązuje ten problem, to pamiętajmy, że szkoły Montessori w Polsce, to praktycznie tylko szkoły podstawowe. Znalezienie szkoły ponadpodstawowej będzie wyzwaniem, natomiast przejście do szkoły bardziej tradycyjnej – utrudnieniem.

Koszty przedszkola Montessori

Co trzeba wiedzieć o przedszkolach Montessori?

Przedszkole Montessori, jak każde przedszkole niepubliczne, posiada sporą dowolność w kwestiach finansowych, dlatego ceny czesnego i dodatkowych opłat mogą się różnić w zależności od placówki czy miasta. Miesięczne czesne w niektórych przedszkolach Montessori wynosi 1000 zł, choć znajdziemy placówki, w których jest ono bliższe nawet połowie tej kwoty.

Do tego należy doliczyć opłatę za wyżywienie, która w zależności od przedszkola (a czasem opcji diety) wynosi 12–15 zł, czyli około 240–500 zł miesięcznie. Przedszkola pobierają też jednorazową opłatę wpisową, a jej wysokość – w porównaniu do kosztów miesięcznych – jest niewielka i waha się od 150 do 500 zł.

Udostępnij:

Miłośniczka wszelkiej aktywności domowej. Żona idealna (przynajmniej tak twierdzi jej mąż).

Kocha nieskomplikowane przepisy i proste smaki. Jak sama mówi, realizuje się wymyślając nowe koktajle owocowo-warzywne. Wyznawczyni zasady, że uśmiech otwiera wszystkich i wszystko (z wyjątkiem puszki fasolki!).