Przejdź do treści

Jak wyrobić dziecku kartę rowerową?

Udostępnij:

Jazda na rowerze w pozytywny sposób wpływa na kondycję organizmu i jego funkcjonowanie, dlatego warto jeździć na dwóch kółkach już od najmłodszych lat. Większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego faktu, w związku z czym do jazdy na rowerze zachęca swoje pociechy.

Pamiętajmy jednak, że zanim skłonimy najmłodszych do jazdy na rowerze, powinniśmy najpierw właściwie ich do tego przygotować, nie tylko kupując odpowiedni sprzęt, ale też wyrabiając kartę rowerową. Dlaczego jest ona taka ważna i jakie są zasady jej przyznawania?

Czym jest karta rowerowa i jakie uprawnienia gwarantuje jej posiadanie?

Karta rowerowa to dokument stwierdzający posiadanie uprawnień do poruszania się po drogach publicznych na rowerze. Według przepisów prawa obowiązek jej posiadania ma każda osoba, która ukończyła 10. rok życia, a nie ukończyła jeszcze 18 lat. Od tego obowiązku zwolnione są osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają prawo jazdy kat. T lub A1 oraz osoby, które ukończyły 14. rok życia i posiadają uprawnienia do kierowania motorowerem.

Karty rowerowe – poza tym, że uprawniają osoby nieletnie do poruszania się po drogach na rowerze, a ich posiadanie jest dla nich obowiązkowe – stanowią także dokument potwierdzający wiedzę na temat podstawowych zasad ruchu drogowego.

Zdawanie karty rowerowej wiąże się bowiem z koniecznością odbycia egzaminu, w skład którego wchodzą pytania dotyczące zarówno ogólnych przepisów ruchu drogowego, jak i: elementów wyposażenia roweru, zachowania wobec pieszego, sygnalizacji świetlnej, zasad udzielania pierwszej pomocy, zachowania pierwszeństwa przejazdu i innych aspektów bezpiecznego poruszania się po jezdni.

Przygotowując się więc do egzaminu, dzieci zgłębiają wiedzę na temat podstaw zasad ruchu drogowego i nabywają umiejętności poruszania się po jezdni.

Warto wiedzieć, że za jazdę bez karty rowerowej mogą grozić konsekwencje finansowe. Grzywna w tym wypadku może wynieść nawet 250 zł. Aby uniknąć nieprzyjemności, a przy tym zwiększyć bezpieczeństwo na drodze własnemu dziecku i innym uczestnikom ruchu drogowego, warto zapisać swoją pociechę na zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową.

Kto może ubiegać się o kartę rowerową?

Jak wyrobić dziecku kartę rowerową?

Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 lat oraz uczestniczyli w zajęciach dotyczących edukacji komunikacyjnej. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest teoretyczna i składa się z 25 pytań z zakresu zasad bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze. Aby uzyskać pozytywny wynik, wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na 20 pytań z całej puli.

Druga, praktyczna część odbywa się na placu manewrowym i polega na wykonywaniu określonych manewrów (zataczanie ósemek, jazda po łuku, jazda slalomem, itp.). W trakcie jej trwania sprawdzana jest także prawidłowa reakcja na znaki drogowe i sygnały świetlne. Pozytywny wynik uzyskuje się w przypadku wykazania 90% prawidłowych zachowań.

W przypadku uczniów szkół podstawowych zajęcia przygotowujące do egzaminu, jak również sam egzamin, odbywają się na terenie szkoły. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, aby odbyć odpowiednie szkolenie i zdać egzamin, muszą udać się do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wydawanie karty rowerowej jest bezpłatne.

Udostępnij:

Miłośnik wszelkiej aktywności. Relaksuje go rower i dobre kino akcji – najchętniej oglądane razem z dzieciakami

Ceni sobie wolny czas, choć ciągle ma go za mało. Uważa, że nie ma takiej pogody, która uniemożliwia jazdę na rowerze. Dzieci są dla niego nieustającą inspiracją.