Przejdź do treści

Jak załatwić odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Udostępnij:

Zalanie mieszkania może zdarzyć się tym, których mieszkania znajdują się w budynkach wielorodzinnych. Ta przykra sytuacja, gdy nagle z sufitu kapie woda, nie zawsze oznacza winę sąsiada, ale niestety zawsze jest zwiastunem kłopotów. Ubezpieczenie mieszkania od zalania gwarantuje zwykle środki na likwidację uszkodzeń oraz przywrócenie ścian i zniszczonych sprzętów do stanu pierwotnego, ale uzyskanie odszkodowania czasami jest trudne i czasochłonne.

Aby otrzymać odszkodowanie, konieczne jest ustalenie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Pojawia się więc potrzeba wskazania konkretnej przyczyny zalania, bo wówczas staje się możliwe ustalenie winnego i dopiero wtedy możliwe jest dochodzenie swoich praw. Często zdarza się tak, że cała procedura uzyskania odszkodowania trwa bardzo długo i trzeba ponieść koszty likwidacji szkód, zanim odzyska się pieniądze. To może być całkiem spora suma, która przekracza bieżące możliwości budżetu domowego. Trzeba jednak poradzić sobie z tym w inny sposób i sukcesywnie dochodzić swoich roszczeń. Przeczytaj artykuł „Remont mieszkania – podstawowe wydatki”, z którego dowiesz się, jakie koszty czekają ofiarę zalanego mieszkania.

Sąsiedzi z góry nie zawsze są winni

Jak załatwić odszkodowanie za zalanie mieszkania?


Przepisy ustawy o własności i użytkowaniu lokali wyraźnie definiują, kto odpowiada za poszczególne części budynku i fragmenty instalacji znajdujące się w nim. Trzeba przecież zdawać sobie sprawę, że znaczna ich część stanowi tak zwaną część wspólną, a reszta jest przeznaczona do użytku poszczególnych właścicieli. Tak więc chociażby za piony wodne i kanalizacyjne nie odpowiada żaden z właścicieli lub najemców lokali, bo znajdują się one w gestii właściciela budynku lub wspólnoty mieszkaniowej budynku.

W rzeczywistości więc właściciel lub najemca odpowiada tylko za elementy poziome instalacji wodnej, znajdujące się w jego mieszkaniu. Odpowiedzialność kończy się tam, gdzie przebiega granica własności odrębnej. W przypadku instalacji wodnych jest to miejsce, w którym zlokalizowane są zawory odcinające dopływ wody ciepłej i zimnej z ogólnego pionu wody. Najprościej mówiąc, jeśli awarii uległ któryś z odcinków poziomych instalacji wodnej w lokalu właściciela lub najemcy, to on ponosi za to odpowiedzialność. Jeśli jednak awaria dotyczy pionowych elementów, to wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa jest tym podmiotem, od którego należy dochodzić odszkodowania.

Znalezienie przyczyny umożliwia wskazanie winnego

Zalany sufit, ściany i podłogi doczekają się więc remontu, gdy dokładnie zostaną zdiagnozowane –przyczyna oraz miejsce awarii. Wówczas można jednoznacznie stwierdzić, kto ponosi odpowiedzialność za stan techniczny i od kogo można dochodzić naprawienia szkód lub odszkodowania.

Czasami zdarza się więc tak, że aby ustalić przyczynę, trzeba poczynić jeszcze większe zniszczenia. Dlatego bardzo ważne jest wykonywanie dokumentacji zdjęciowej, tak aby posiadać dowody niezbędne do rozmów z ubezpieczycielem. Warto więc zrobić zdjęcia bezpośrednio po zalaniu oraz potem, w trakcie szukania przyczyny. Niejednokrotnie już zdarzało się bowiem tak, że aby znaleźć miejsce awarii, trzeba było zdemontować kafle znajdujące się na całej ścianie łazienki.

Dobrym rozwiązaniem jest też spisanie protokołu zniszczeń w obecności osób prawdopodobnie odpowiedzialnych za awarię. Jeśli zniszczenia są duże, warto zawezwać również rzeczoznawcę, który mocą swojego urzędu potwierdzi informacje zawarte w protokole.

Brak przyczyny oznacza brak odszkodowania

Posiadane ubezpieczenie mieszkania od zalania nie ma zbyt dużego znaczenia, jeśli nie zostanie udowodniona przyczyna awarii i osoba lub podmiot za nią odpowiedzialny. Bez tego ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, a koszty napraw trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni.

Odpowiedzialność w przypadku najmu lokalu

Zalanie mieszkania przez najemcę lokalu nie oznacza jego winy, nawet jeśli awarii uległy poziome elementy instalacji. Najemca jest winien wówczas, gdy przyczyną zalania jest jego niesprawna pralka lub gdy nie zakręcił w odpowiednim czasie wody podczas przygotowywania sobie kąpieli w wannie. Jeśli awarii uległa instalacja w mieszkaniu, odpowiada za to właściciel lokalu.

Jednak w takich sytuacjach sprecyzowanie winy i odpowiedzialności jest niezwykle trudne, ponieważ są tu już trzy strony konfliktu, czyli najemca, właściciel lokalu i oczywiście poszkodowany.

W każdej sytuacji, gdy dochodzi do zalania mieszkania, należy pamiętać, że bez ustalonej dokładnej przyczyny awarii oraz podmiotu odpowiedzialnego za nią, nie jest możliwe uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela.

 

Udostępnij:

Amator domowych gier zręcznościowych – zwłaszcza tych, które wymagają użycia wiertarki.

Nie ma takiej rzeczy, której nie próbowałby naprawić. Dla rodziny jest w stanie zrobić wszystko – nawet zacerować dziurę w hamaku. Strychy i piwnice nie mają przed nim tajemnic.