Przejdź do treści

Jak uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne?

Udostępnij:

Wszyscy chcemy być zdrowi i kiedy chorujemy, oczekujemy fachowej pomocy ze strony służby zdrowia. Jednak pracują w niej ludzie, a ludzie są omylni. Niestety pomyłki medyczne mogą prowadzić do skutków nie tylko nieprzyjemnych, ale i kosztownych. Dlatego za błędy medyczne można uzyskać odszkodowanie. Dowiedz się, kiedy ono przysługuje i jak się o nie ubiegać.

Czym jest błąd medyczny?

W przeciwieństwie do błędu lekarskiego (zwanego też błędem w sztuce lekarskiej), błąd medyczny nie dotyczy wyłącznie lekarzy. Mogą go popełnić wszyscy pracownicy danej placówki zdrowia (przychodni, szpitala, kliniki itd.), a więc zarówno lekarze, jak i pielęgniarki, położne a nawet ratownicy medyczni, technicy czy operatorzy sprzętu medycznego. Błędem medycznym jest działanie, które jest sprzeczne z powszechnymi zasadami ostrożności, w wyniku którego doszło do uszczerbku na zdrowiu pacjenta.

Rodzaje błędów medycznych

Błędy medyczne mogą być różne i zdarzyć się na wielu etapach leczenia. Poniżej przykładowe:

 • diagnostyczne – błędy najczęściej spotykane. Polegają na postawieniu przez lekarza nieprawidłowej diagnozy, często poprzez błędną interpretację wyników badań lub zaniechania w trakcie wywiadu z pacjentem.
   
 • terapeutyczne (zwane leczniczymi) – opierają się na błędnym wyborze metody leczenia (na przykład wyborze złych leków). Błędy terapeutyczne mogą, ale nie muszą być następstwem błędów diagnostycznych. Do tej kategorii należą także błędy rehabilitacyjne.
   
 • rokowania (błędy prognozy) – wiążą się z błędami diagnostycznymi. Polegający na podaniu niewłaściwych rokowań (bez względu na to, czy są one lepsze, czy gorsze, niż w rzeczywistości – wystarczy, że ma to przełożenie na straty poniesione przez pacjenta).
   
 • organizacyjne – w przeciwieństwie do trzech wyżej wymienionych rodzajów błędów, które najczęściej popełniane są przez lekarzy, te dotyczyć mogą całych jednostek (gabinetów, szpitali itd.), w których dochodzi do popełnienia błędu w wyniku złego zarządzania placówką (przejawiającego się np. w brakach magazynowych leków czy niewłaściwym stanie technicznym sprzętu).
   
 • techniczne – popełniane przez personel placówki, który w tym wypadku niepoprawnie wykonuje zalecenia lekarza.

Warunki odszkodowania za błąd medyczny

Aby stwierdzić zajście błędu medycznego muszą wystąpić trzy konieczne ku temu przesłanki. Pierwszą z nich jest bezprawne zachowanie, przez co – w tym kontekście – rozumie się jeden z błędów opisanych we wcześniejszym paragrafie. Drugą przesłanką jest szkoda pacjenta. Trzecią – związek przyczynowy pomiędzy błędem a szkodą. Szkoda musi wynikać z popełnionego błędu.

Czasem ciężko wskazać na dokładny przebieg następstw, które doprowadziły do powstania szkody. Prawodawca zdaje sobie z tego sprawę, dlatego związek przyczynowy nie musi być bezpośredni, wystarczy wykazać jego prawdopodobieństwo.

Procedura ubiegania się o odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błędy medyczne


Wcześniej o odszkodowanie za błąd medyczny można było się ubiegać w sądzie. Proces trwał jednak długo, dlatego od jakiegoś czasu wnioski o odszkodowanie kierować można do specjalnie w tym celu utworzonych komisji działających w obrębie województwa.

We wniosku należy zawrzeć dane personalne pacjenta oraz dane skarżonego lekarza bądź jednostki medycznej. Trzeba wskazać błąd, określając jego rodzaj, a także uzasadnić prawdopodobieństwo relacji między błędem a poniesioną stratą. We wniosku powinna się także znaleźć propozycja wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania.

Kwoty odszkodowania nie są dowolne. Maksymalna kwota odszkodowania za zakażenie, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia w wyniku błędu medycznego wynosi 100 tys. zł. Jeśli pacjent zmarł, o odszkodowanie mogą ubiegać się jego spadkobiercy – wtedy górna granica odszkodowania wynosi 300 tys. zł.

Wniosek o przyznanie odszkodowania z tytułu błędu medycznego jest płatny. Opłatę w wysokości 200 zł należy uiścić we właściwym urzędzie wojewódzkim.

Komisja ma 4 miesiące od dnia złożenia wniosku na wydanie orzeczenia. W przypadku uznania błędu medycznego, ubezpieczyciel szpitala proponuje wysokość odszkodowania (nie musi być ona taka sama, jak w składanym wniosku). Jeśli poszkodowany zgodzi się na zaproponowaną kwotę, składa oświadczenie o zrzeczeniu się dalszych roszczeń. W przeciwnym razie poszkodowany może wnieść sprawę do sądu.

Udostępnij:

Nieustraszony tropiciel najnowszych odkryć naukowych i ciekawostek medycznych.

Od lat fascynuje go temat wpływu aktywności ruchowej na długość ludzkiego życia. Jest entuzjastą aktywnego wypoczynku i leczniczych właściwości kąpieli termalnych.