Przejdź do treści

Jak napisać reklamację, by została uznana za zasadną?

Udostępnij:

Konsument może mieć zastrzeżenia co do przebiegu procesu sprzedaży lub jakości zakupionej rzeczy. Reklamacja skierowana jest do sprzedawcy bądź wykonawcy usługi, a jej podstawą może być rękojmia albo gwarancja. Jak napisać reklamację, aby była skuteczna?

Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu konsumentowi. Jeżeli rzecz okaże się wadliwa lub niezgodna z umową sprzedaży, a zatem będzie miała wadę fizyczną lub prawną, klient może żądać: wymiany tej rzeczy na wolną od wad, naprawy uszkodzenia lub zwrotu pieniędzy. Ponadto klient może uznać, że konkretny przedmiot lub usługa nie spełnia jego oczekiwań.

Reklamację towaru można złożyć na podstawie przepisów prawa dotyczących rękojmi oraz gwarancji. Rękojmia za wady fizyczne lub prawne to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego.

Gwarancja natomiast to zapewnienie producenta o jakości towaru. Nie ma tu znaczenia, czy był on sprzedawcą, czy nie. Gwarancja to dokument, w którym określony jest czas, na jaki udziela się gwarancji oraz na jakich warunkach.

Jak napisać skuteczną reklamację?

Mężczyzna dokonuje obliczeń na kalkulatorze

Reklamację najlepiej złożyć na piśmie. Można wysłać ją pocztą lub przynieść osobiście do danego sklepu. Ważne jest, aby do reklamacji dołączyć paragon – usprawni to załatwienie sprawy.

W piśmie reklamacyjnym należy umieścić nazwę miejscowości i datę, a następnie oznaczyć strony – podajemy swoje dane po to, aby ułatwić z nami kontakt. Wówczas sklep lub serwis będzie mógł poinformować nas o rozstrzygnięciu naszej sprawy. Powinniśmy podać również dokładną nazwę przedsiębiorcy, do którego reklamujemy konkretny towar lub usługę.

Kolejnym krokiem jest określenie tego, czego reklamacja dotyczy. W tym miejscu niezbędne jest na przykład podanie numeru zamówienia (jeśli taki numer mamy). Następnie należy podać powód złożenia reklamacji – trzeba opisać wszelkie nieprawidłowości, określić, czy zakupiony towar źle działa, czy się popsuł.

W dalszej części jest miejsce na prośbę o wymianę, naprawę bądź zwrot pieniędzy. Może się jednak okazać, że naprawa lub wymiana rzeczy jest zbyt droga. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest odstąpienie od umowy, czyli prośba o zwrot ceny danego towaru. Jest to jednak zawsze ostateczne wyjście, a więc przysługuje wtedy, gdy sprzedawca nie będzie w stanie zrealizować pozostałych dwóch możliwości.

Kupujący ma prawo do żądania takiego rozwiązania, które najbardziej by go satysfakcjonowało, a sprzedawca jest zobligowany do spełnienia owych żądań. W piśmie reklamacyjnym można opcjonalnie zadać pytanie o spodziewany termin załatwienia sprawy. Na końcu należy umieścić własnoręczny podpis.

Wszelkie kwestie związane z reklamacją uregulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego, zwłaszcza jeśli chodzi o rękojmię za wady rzeczy sprzedanej. Od 2014 roku unormowanie to dotyczy także konsumentów.

Jaki jest termin na złożenie reklamacji?

Młody mężczyzna zgłasza telefonicznie reklamację

Aby reklamacja mogła być rozpatrzona, należy złożyć ją w ciągu 2 lat od nabycia danego towaru. W przypadku rzeczy używanej jest to okres jednego roku i domniemywa się wówczas, że rzecz miała wadę w dniu nabycia. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie, a także odniesienie się do reklamacji. Zgodnie z art. 561 [5] Kodeksu cywilnego, jeżeli sprzedawca w ciągu 14 dni nie ustosunkuje się do reklamacji będącej wyrazem niezadowolenia klienta, uważa się ją za przyjętą.

Jeżeli chodzi o reklamację dotyczącą produktów spożywczych, możemy ją złożyć w ciągu trzech dni od dnia otwarcia opakowania lub daty zakupu produktu. Inaczej wygląda procedura reklamacyjna usług finansowych. Reguluje ją odrębna ustawa, która przewiduje szczególne uprawnienia klienta.

Prawo konsumenta pozwala na złożenie reklamacji. Jest ona wyrazem niezadowolenia klienta z towaru, usługi czy też przebiegu procesu sprzedaży. Reklamacja skierowana jest do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, a jej podstawą może być rękojmia albo gwarancja.

Każdy klient ma prawo do naprawy, wymiany bądź zwrotu ceny za towar, dlatego ważne jest, aby dobrze napisać reklamację. Stanowi ona bowiem podstawę wszelkich roszczeń. W jakich innych sytuacjach możemy dochodzić swoich praw? O tym w kolejnym artykule.

Udostępnij:

Nieustraszony tropiciel najnowszych odkryć naukowych i ciekawostek medycznych.

Od lat fascynuje go temat wpływu aktywności ruchowej na długość ludzkiego życia. Jest entuzjastą aktywnego wypoczynku i leczniczych właściwości kąpieli termalnych.