Zadbaj o swoją historię kredytową

Zadbaj o swoją historię kredytową

Większość osób, które decydują się na zaciągnięcie określonego zobowiązania finansowego (pożyczka finansowa, kredyt, zakup ratalny) muszą przejść najpierw proces weryfikacyjny dotyczący danych zawartych w BIK i rejestrach biur informacji gospodarczej. Chodzi o sprawdzenie tzw. historii kredytowej, którą weryfikuje znaczna część instytucji oferujących usługi finansowe. Czym ona jest i na co może mieć wpływ?

Pozytywna historia kredytowa jest niezwykle ważna w momencie, gdy chcemy zaciągnąć określone zobowiązanie finansowe – niezależnie czy chodzi o bank (np. kredyt hipoteczny), czy też instytucję pozabankową (taką jak na przykład wonga.com). Jeśli do tej pory nie mieliśmy problemów ze spłacaniem wcześniejszych zobowiązań (lub po prostu ich nie podejmowaliśmy), prawdopodobnie bez żadnych problemów przejdziemy wymagany proces weryfikacyjny.

Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to nic innego jak zapis wcześniejszych poczynań potencjalnego pożyczko – lub kredytobiorcy. Co to właściwie oznacza? Za każdym razem, gdy podejmujemy jakieś zobowiązanie finansowe, zostaje to wpisane do BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej. BIK to instytucja, która – jak łatwo się domyślić – zajmuje się monitorowaniem informacji dotyczących zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. Dostęp do zgromadzonych tam danych mają banki i instytucje finansowe.

Każdej osobie, która podejmowała już wcześniej zobowiązania finansowe, wystawiana jest specjalna ocena – do jej stworzenia wykorzystywany jest tzw. scoring, czyli specjalny system pomiaru. Scoring polega na określeniu wiarygodności kredytowej Klienta. System polega na porównaniu profilu danej osoby z profilem Klientów, którzy zaciągnęli już wcześniej określone zobowiązania finansowe. Przedmiotem porównania jest terminowość spłacania zaciągniętych kredytów czy pożyczek. Sprowadza się to do prostego faktu – im więcej zobowiązań spłacanych w terminie, tym wyższy scoring i tym samym wyższa ocena w BIK-u.

Warto pamiętać, że na ocenę historii kredytowej wpływa nie tylko terminowość spłacania zadłużenia, ale również częstotliwość kolejnych zobowiązań finansowych.

Dobra czy negatywna historia kredytowa?

Często można spotkać się z określeniami takimi jak „dobra” lub „zła” historia kredytowa. Znacznie rzadziej używany jest natomiast zwrot „zerowa historia kredytowa”. O dobrej historii kredytowej możemy mówić w momencie, gdy w rejestrach BIK znajdują się informacje o wcześniejszych zobowiązaniach Klienta - spłacanych oczywiście w terminie. Ze złą historią kredytową mamy natomiast do czynienia w momencie, gdy zaciągnięte kredyty lub pożyczki były spłacane z opóźnieniem (lub są jeszcze spłacane, mimo przekroczenia ustalonego terminu).

Co kryje się w takim razie za terminem „zerowa historia kredytowa”? Oznacza to, że Klient nie zaciągał do tej pory żadnych zobowiązań finansowych. O ile w przypadku dobrej i złej historii kredytowej sytuacja dla banku lub instytucji finansowej jest prosta (Klient jest wiarygodny lub nie), o tyle zerowa historia kredytowa nie jest żadną wskazówką. To z kolei oznacza, że trudno orzec, czy dany Klient będzie spłacać zobowiązanie w terminie i czy warto ryzykować przyznanie mu pożyczki lub kredytu.

Co zrobić, by mieć dobrą historię kredytową?

Pierwszym warunkiem posiadania dobrej historii kredytowej jest oczywiście terminowe spłacanie zobowiązań. Warto jednak zauważyć, że aby było to możliwe, konieczne jest najpierw... zaciągnięcie zobowiązania, czyli wzięcie pożyczki lub kredytu. W innym wypadku nasza historia kredytowa jest określana po prostu jako „zerowa”.

Posiadanie dobrej historii kredytowej jest szczególnie ważne w momencie, gdy chcemy zaciągnąć większe zobowiązanie, takie jak np. kredyt hipoteczny. Z tego względu nie powinniśmy bać się zaciągania drobnych pożyczek finansowych – skorzystanie z takiej usługi pomoże nie tylko sfinansować dodatkowe wydatki, ale także pozwoli na zbudowanie korzystnej historii kredytowej.

Czy można poprawić swoją historię kredytową?

Oczywiście, choć należy pamiętać o tym, że nie zawsze jest to proste. Dotyczy to zwłaszcza osób, u których sytuacja z nieterminową spłatą zobowiązania powtarzała się przynajmniej kilka razy. Poprawa historii kredytowej nie następuje oczywiście w wyniku zmiany lub wymazania danych zawartych w rejestrze BIK (jest to po prostu niemożliwe). Chodzi raczej o terminowość w spłacaniu kolejnych zaciąganych zobowiązań. To oznacza z kolei, że warto w takim wypadku podejmować się małych zobowiązań (takich jak chociażby pożyczka krótkoterminowa), by udowodnić swoją wiarygodność kredytową. Ważnym czynnikiem jest tutaj także po prostu czas – jeśli incydent związany z nieterminowym spłaceniem pożyczki lub kredytu miał miejsce już dawno temu, bank lub dana instytucja finansowa będzie w stanie chętniej przychylić się do wniosku składanego przez Klienta.