Wcześniejsza spłata pożyczki, czy to się opłaca?

Wcześniejsza spłata pożyczki, czy to się opłaca?

Wcześniejszej spłaty pożyczki można dokonać na dowolnym etapie trwania umowy z pożyczkodawcą. Wydaje się to opłacalne, bo przecież pozwala zapomnieć o zadłużeniu i obniżyć związane z nim koszty. Ale czy aby na pewno tak jest? Podpowiadamy, kiedy i czy w ogóle warto uregulować zobowiązanie przed czasem.

Kredyty i pożyczki różnią się okresem kredytowania, maksymalną kwotą kredytu, sposobem wnioskowania. Niezależnie jednak o którym z nich mowa, wszystkie dają możliwość przedterminowego zwrotu całości lub części zadłużenia. Sęk w tym, że taka operacja wbrew pozorom nie zawsze jest opłacalna. Dlatego każdy, kto rozważa wcześniejszą spłatę pożyczki lub kredytu, powinien mieć na uwadze niżej opisane kwestie.

Spłata pożyczki przed czasem – podstawowe informacje

W myśl Ustawy o kredycie konsumenckim, wcześniejszej spłaty pożyczki lub kredytu można dokonać w dowolnym momencie, niezależnie, czy umowa została zawarta z bankiem, SKOK-iem, czy też firmą pożyczkową. Zwykle jest to opłacalna opcja dla tych, którzy w międzyczasie poprawili swoją sytuację finansową i bez problemu są w stanie zwrócić przed czasem pożyczone pieniądze. Warto z niej skorzystać również przed ubieganiem się o kredyt hipoteczny, czy też w sytuacji, gdy zobowiązanie zaciągnięto na nieatrakcyjnych warunkach. Niezależnie od powodów swojej decyzji, nie trzeba ich przedstawiać instytucji finansowej, a ta, nie ma prawa odmówić przyjęcia środków.

Najważniejsze skutki wcześniejszej spłaty pożyczki

Wcześniejsza spłata skutkuje przedterminowym zakończeniem umowy pożyczki i obniżeniem całkowitego kosztu zobowiązania. Ten ostatni ulega zmniejszeniu o wydatki dotyczące niezrealizowanego okresu, na jaki udzielono finansowania. Mowa tu przede wszystkim o przyszłych odsetkach, ale także niektórych kosztach poniesionych jeszcze przed spłatą zadłużenia, na przykład prowizja za rozpatrzenie wniosku (przyznanie pożyczki). Pożyczkodawca zwraca kwotę prowizji wyliczoną stosownie do czasu o jaki umowa uległa skróceniu. Za ten okres klient nie będzie płacił też odsetek, co generuje dla niego największą oszczędność pieniędzy.

Wcześniejsza spłata pożyczki może kosztować

Przedterminowa spłata pożyczki lub kredytu wygeneruje oszczędności, ale z drugiej strony, może się niestety wiązać z dodatkowymi kosztami. W takiej sytuacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, instytucja finansowa ma prawo pobrać tak zwaną prowizję rekompensacyjną, która stanowi dla niej swego rodzaju „odszkodowanie” za utratę zysków z tytułu przedwczesnego zamknięcia umowy. Jej wysokość zależy od momentu spłaty zobowiązania i może wynosić 0,5, 1 lub nawet 3 procent.

W przypadku niedużych pożyczek i kredytów wspomniana opłata nie występuje wcale lub przyjmuje niewielką wartość. Wynika to z faktu, że zgodnie z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim, może ona zostać naliczona tylko wówczas, gdy do spłaty pozostaje kwota wyższa, niż trzykrotność średniego wynagrodzenia w kraju – czyli około 15 tysięcy złotych. Jeśli zwrot środków następuje na co najmniej 12 miesięcy przed zakończeniem umowy, prowizja wynosi maksymalnie 1procent,natomiast przy krótszym terminie jej górna stawka jest o połowę niższa.

Wcześniejsza spłata pożyczki lub kredytu – może, ale nie musi się opłacać

Przedterminowa spłata zadłużenia zwiększa poczucie bezpieczeństwa finansowego i poprawia zdolność kredytową, co może okazać się przydatne zwłaszcza przy staraniach o większy kredyt, na przykład na mieszkanie. Najczęściej jest też jednoznacznie korzystna pod względem czysto finansowym: pozwala uniknąć przyszłych odsetek lub uzyskać zwrot części zapłaconej prowizji. Co więcej, jeśli zobowiązanie opiewa na niewielką kwotę, nie będzie również wiązała się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

W przypadku kredytu hipotecznego, pożyczki hipotecznej czy innego wysokokwotowego zobowiązania, ocena opłacalności przedterminowej spłaty przysparza już więcej trudności. Ponieważ zwykle pojawia się tu opłata rekompensacyjna, każdy klient musi indywidualnie przeanalizować koszty oraz korzyści związane z całą operacją. Jeśli oszczędności na odsetkach będą wyższe, niż prowizja dla instytucji finansowej – warto zdecydować się na wcześniejszą spłatę pożyczki lub kredytu. Ważne jednak, aby taki ruch nie wywołał problemów z utrzymaniem płynności czy zarządzaniem domowym budżetem.