Tabela Kosztów

W poniższej tabeli znajdziesz informację na temat prowizji związanych z Wypłatą oraz kosztów związanych z nieterminową spłatą. W praktyce, należy pamiętać o następujących rzeczach:

Koszt każdej Wypłaty (pożyczki): Jedynym kosztem terminowo spłacanej pożyczki jest prowizja za Wypłatę. Jej wysokość zależy od liczby dni/ rat, na które pożyczasz, jak i Twojej historii kredytowej (w szczególności od oceny punktowej w Biurze Informacji Kredytowej S.A. – im lepsza ocena, tym niższa prowizja za Wypłatę pożyczki).

Całkowity koszt pożyczki najłatwiej zawsze sprawdzić na naszej stronie internetowej www.wonga.com za pomocą suwaków. Po prostu ustaw suwak na odpowiedniej kwocie i liczbie dni/ rat, na które chcesz pożyczyć daną kwotę, i odczytaj całkowity koszt pożyczki. Dokładny koszt każdej Wypłaty oraz wysokość raty zawsze poznasz przed podjęciem decyzji i złożeniem wniosku. Wysokość prowizji dla pierwszej oraz każdej kolejnej Wypłaty jest także wskazana w Formularzu Informacyjnym, a następnie podawana jest w każdym Potwierdzeniu Wypłaty.

Jeżeli zdecydujesz się spłacić pożyczkę przed terminem wskazanym w harmonogramie informacje o jej dokładnym koszcie znajdziesz w formularzu informacyjnym wysyłanym przed podjęciem ostatecznej decyzji o skorzystaniu z pożyczki oraz w potwierdzeniu wypłaty.

Koszt obsługi zadłużenia, który możesz ponieść w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki Krótkoterminowej (spłacanej jednorazowo w Terminie Spłaty): Odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne), naliczane od kwoty zaległego kapitału, obecnie wynoszą 14% w skali roku.

Koszt obsługi zadłużenia, który możesz ponieść w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki Ratalnej (spłacanej w miesięcznych ratach zgodnie z Harmonogramem Rat): Odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne), naliczane od kwoty zaległego kapitału, obecnie wynoszą 14% w skali roku.

Tabela Kosztów Dla Pożyczek Krótkoterminowych

Wysokość prowizji za Wypłatę

Prowizja za pierwszą Wypłatę:

do 10 zł

Prowizja za kolejne Wypłaty:*

Od 0% do 25% kwoty Wypłaty plus 30% kwoty Wypłaty w skali roku, nie więcej niż 100% kwoty Wypłaty w całym okresie kredytowania.

Oprocentowanie pożyczki:

0%

Opłaty od pożyczki:

Brak

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne)

Roczna stopa odsetek karnych:

Dwukrotność sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym). W dniu zawarcia Umowy Ramowej wynosi ona ___%.

Tabela Kosztów Dla Pożyczek Ratalnych

Wysokość prowizji za Wypłatę

Prowizja za Wypłatę*:

Od 0% do 25% kwoty Wypłaty plus 30% kwoty Wypłaty w skali roku, nie więcej niż 100% kwoty Wypłaty w całym okresie kredytowania

Oprocentowanie pożyczki:

0%

Opłaty od pożyczki:

Brak

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne)

Roczna stopa odsetek karnych:

Dwukrotność sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym). W dniu zawarcia Umowy Ramowej wynosi ona ___%.

* Wysokość prowizji zależy od:

  • długości okresu Wypłaty;
  • informacji uzyskanej na temat klienta w Biurze Informacji Kredytowej S.A. („BIK”). Im lepsza ocena punktowa BIK, tym niższa prowizja;
  • historii współpracy z Wonga.pl sp. z o.o., w szczególności terminowych spłat poprzednich Wypłat.