Raport z ilościowego badania certyfikacyjnego dla Wonga

Raport z ilościowego badania certyfikacyjnego dla Wonga

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Wonga przez Experience Institute na przełomie grudnia 2019 – stycznia 2020. Celem badania była ocena satysfakcji Klientów Wonga na następujących wymiarach: oceny współpracy z firmą, planu ponownego skorzystania z usług Wonga a także ocena firmy i produktów. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI (wywiadów telefonicznych) i zrealizowane na próbie 605 klientów Wonga. Respondentom zostały zadane pytania, na ile zgadzają się z poszczególnymi stwierdzeniami dotyczącymi Wonga, w skali 1 – 5, gdzie 1 oznacza, że zdecydowanie się nie zgadzam, a 5 - że zdecydowanie się zgadzam z danym stwierdzeniem. Wyniki badania nie uwzględniają odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Wyniki dla poszczególnych stwierdzeń:

  1. "Jestem zadowolony/a z produktów/usług oferowanych przez Wonga" respondenci (N=600) ocenili odpowiednio na skali dla 1-1%; dla 2-2%, dla 3-7%, dla 4-17% i dla 5 -74%, co daje zbiorczo wynik top2box 91%
  2. "Wonga ma jasne i przejrzyste zasady udzielania pożyczek" respondenci (N=594) ocenili odpowiednio na skali dla 1-0,2%; dla 2-0,3%, dla 3-2%, dla 4-14% i dla 5 -84%, co daje zbiorczo wynik top2box 97%
  3. "Wonga jest firmą, której ufam na równi z bankiem" respondenci (N=593) ocenili odpowiednio na skali dla 1-4%; dla 2-4%, dla 3-16%, dla 4-23% i dla 5 -53%, co daje zbiorczo wynik top2box 76%
  4. „Wonga spełnia obietnice dane Klientom” respondenci (N=575) ocenili odpowiednio na skali dla 1- 1%, 2-0%, 3- 2%, 4-13%, 5-84%, co daje zbiorczy wynik top2box 97%
  5. „Sposób, w jaki traktuje mnie Wonga, daje mi poczucie, że jestem ważnym klientem” respondenci (N=593) ocenili odpowiednio na skali dla 1- 1%, 2-2%, 3- 6%, 4-18%, 5-72%, co daje zbiorczy wynik top2box 91%
  6. „Wonga dobrze zaspokaja moje potrzeby” respondenci (N=601) ocenili odpowiednio na skali dla 1- 1%, 2-2%, 3- 7%, 4-15%, 5-75%, co daje zbiorczy wynik top2box 90%
  7. „Pracownicy Wonga są uprzejmi” respondenci (N=525) ocenili odpowiednio na skali dla 1- 0%, 2-0%, 3-1%, 4-5%, 5-94%, co daje zbiorczy wynik top2box 99%
  8. „Wonga komunikuje się ze mną w jasny sposób” respondenci (N=595) ocenili odpowiednio na skali dla 1- 1%, 2-1%, 3-2%, 4-8%, 5-88%, co daje zbiorczy wynik top2box 96%
  9. „Wonga bardzo dobrze rozumie potrzeby Klientów, którzy biorą pożyczki” respondenci (N=574) ocenili odpowiednio na skali dla 1- 1%, 2-0%, 3-7%, 4-20%, 5-72%, co daje zbiorczy wynik top2box 92%
  10. „Wonga ma szeroką ofertę pożyczek, można znaleźć coś dla siebie” respondenci (N=561) ocenili odpowiednio na skali dla 1-1%, 2-1%, 3-6%, 4-19%, 5-73%, co daje zbiorczy wynik top2box 91%

Dodatkowo zostało zadane pytanie: "Czy w przyszłości decydując się na pożyczkę, chciał(a)by Pan/i skorzystać z usług Wonga?". Wyniki odpowiedzi 605 respondentów wskazują, że 81% Klientów wybrało odpowiedzi na skali "zdecydowanie tak" i "raczej tak".