Historia kredytowa – czym jest i od czego zależy?

Historia kredytowa – czym jest i od czego zależy?

Każdy bank i część firm udzielających pożyczek weryfikuje historię kredytową potencjalnego Klienta przed ewentualną decyzją o przyznaniu mu pożyczki. Jednak nie każda osoba taką historię posiada – w tej sytuacji są osoby, które wcześniej nie zaciągały żadnych zobowiązań finansowych. Co to jest historia kredytowa? Od czego zależy i dlaczego warto ją budować?
Pozytywna historia kredytowa to niejednokrotnie przepustka do otrzymania kredytu lub pożyczki. Instytucje finansowe, zajmujące się pożyczaniem pieniędzy są znacznie przychylniej nastawione do osób, które zaciągały już zobowiązania finansowe i spłacały je w wyznaczonym terminie. Oznacza to z kolei, że budowanie historii kredytowej jest uzależnione od korzystania z oferty kredytów i pożyczek.

Co to jest historia kredytowa?

Termin historii kredytowej bardzo często pojawia się w kontekście zasad przyznawania kredytów bankowych, a coraz częściej także pożyczek udzielanych przez instytucje pozabankowe. Bardzo często mylony jest z pojęciem zdolności kredytowej; należy jednak zaznaczyć, że nie są to tożsame zjawiska. Zdolność kredytowa również jest brana pod uwagę przez banki i niektóre instytucje pozabankowe przed decyzją o ewentualnym przyznaniu pożyczki, jednak jest ona ustalana na podstawie zupełnie innych przesłanek – wysokości osiąganych dochodów, rodzaju umowy zawartej przez Klienta z pracodawcą czy zadeklarowanego wkładu własnego (zwłaszcza przy kredycie hipotecznym).
Historia kredytowa to z kolei zapis działań danej osoby w kontekście zobowiązań finansowych. Informacje na temat tych działań trafiają do BIK-u, czyli Biura Informacji Kredytowej. Głównym celem powstania BIK-u była kontrola kredytobiorców – dzięki bazie BIK-u banki mogą wymieniać się informacjami na temat zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Klientów. To z kolei umożliwia im uniknięcie zawarcia umowy z osobą, w przypadku której występuje wysokie ryzyko niespłacenia zobowiązania lub nieuregulowania go w wyznaczonym terminie.
Do BIK-u trafiają takie informacje jak dane osobowe, dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań (w tym wysokość zobowiązania, okres spłaty, waluta) oraz terminowość spłat.
Warto zaznaczyć, że oprócz banków i tzw. SKOK-ów, (czyli Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych) z danych BIK-u korzystają także inne instytucje finansowe, w tym także wonga.com.

Dobra historia kredytowa, – co to znaczy i jak ją budować?

Dobra historia kredytowa to taka, która świadczy o terminowości spłat zobowiązań przez daną osobę. To uwiarygadnia w oczach banku lub innej instytucji prawdopodobieństwo bezproblemowego dotrzymania warunków zobowiązania przez potencjalnego Klienta.
Budowę historii kredytowej warto zacząć od małych pożyczek. Niewielkie zobowiązania będą znacznie prostsze do spłacenia, zminimalizowane zostaje w tym przypadku także ryzyko braku spłaty w terminie. Kilka takich operacji, nawet na niewielką kwotę, sprawi, że dana osoba będzie postrzegana przez instytucję udzielającą pożyczek, jako wiarygodny Klient. Dobra historia kredytowa może być niezbędna w innym momencie życia – np. wtedy, gdy dana osoba zdecyduje się na złożenie wniosku o kredyt hipoteczny. Warunki przyznania takiego kredytu są znacznie bardziej rygorystyczne niż w przypadku kredytu gotówkowego czy zwykłej pożyczki w instytucji pozabankowej. Dobra historia kredytowa jest wtedy niezbędna.

Kiedy warto zacząć budować historię kredytową?

Odpowiedź jest prosta – jak najszybciej. Naprzeciw takim oczekiwaniom wychodzi wonga.com. Aby móc otrzymać pożyczkę, wystarczy mieć ukończone 18 lat, posiadać rachunek bankowy, konto e-mail, telefon komórkowy z aktywną kartą SIM oraz przejść pozytywnie badanie zdolności kredytowej. Dane podane przez Klienta w formularzu zamieszczonym na stronie głównej oraz historia kredytowa Klienta są weryfikowane przez firmę. Jeśli proces sprawdzania zakończy się pomyślnie Klient akceptuje umowę i wtedy wonga.com wysyła na jego konto środki pieniężne w ustalonej wcześniej wysokości.

Historia kredytowa: o tym należy pamiętać

  • Historia kredytowa to zapis wcześniejszych poczynań potencjalnego pożyczkobiorcy. Dane na temat zobowiązań finansowych danej osoby gromadzone są m.in. w BIK-u, czyli Biurze Informacji Kredytowej.
  • Do stworzenia własnej historii kredytowej niezbędne jest zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań finansowych – ich wysokość ma drugorzędne znaczenie.
  • O dobrej historii kredytowej można mówić w momencie, gdy dotrzymywana była terminowość spłat zobowiązań finansowych przez daną osobę. Jest ona niezbędna w przypadku chęci otrzymania np. kredytu hipotecznego.
  • Historię kredytową należy budować jak najwcześniej. Osoby, które do tej pory nie zaciągały żadnych zobowiązań finansowych, mogą złożyć wniosek o przyznanie pożyczki w wonga.com. Jeśli pozytywnie przejdą weryfikację danych oraz badanie zdolności kredytowej będą mogły zawrzeć umowę z firmą i otrzymać ustalone środki pieniężne.